Kokoontumisrajoitukset kevenevät Varsinais-Suomessa

0

VARSINAIS-SUOMI. Suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa nousee Varsinais-Suomessa 10 henkilöön ja Satakunnassa 20 henkilöön. Uudet rajoitukset astuvat voimaan lauantaina 15.5.  Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti asiasta tiistaina.  Koronaepidemian torjunnassa on luovuttu valtakunnallisista toimenpidetasoista, joilla muun muassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät rajoitettiin kuuteen henkilöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä koronavirusinfektion torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, jonka vuoksi yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi Varsinais-Suomen kuntien alueella järjestää 15.5. alkaen enintään 10 osallistujalle edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaa ohjetta.

Satakunta on toukokuun alussa siirtynyt perustasolle, mutta tartuntojen ilmaantuvuuden lasku on tasaantunut. Rajoitusten keventäminen toteutetaan Satakunnassa siis maltillisesti ja porrastetusti. Satakunnan kuntien alueella yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan 12.5. alkaen järjestää enintään 20 osallistujalle edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaa ohjetta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys on voimassa Varsinais-Suomessa ajalla 15.5.–31.5. ja Satakunnassa 12.5.–25.5.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee edelleen huomioida tilojen hygieniavaatimukset sekä varmistaa, että asiakkaat voivat välttää lähikontaktit toisiinsa.