Kokoontumisrajoitukset kevenivät: yleisötilaisuusrajoitus kymmenen henkeä sisällä ja 50 ulkona

0

VARSINAIS-SUOMI. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on helpottanut kokoontumisrajoituksia tästä päivästä alkaen. Yleisömäärää rajoitetaan edelleenkin, mutta nyt sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa väkeä saa puolestaan olla 50 henkeä. Tapahtumien järjestäjiltä edellytetään, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa.

Ulkotiloissa yleisömäärää voidaan nostaa jakamalla yleisö lohkoihin tietyin reunaehdoin. Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää, että tällaisissa ulkotiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita. Tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin. Jokaiselle lohkolle tulee myös olla omat kulkureitit.

Uudet rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa 1.6.–16.6.