Kokoontumisrajoitukset lievenevät edelleen: Varsinais-Suomi siirtyi leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen

0

VARSINAIS-SUOMI. Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, joten Lounais-Suomen aluehallintovirasto on keventänyt alueen kokoontumisrajoituksia entisestään. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäisyleisömäärää ei enää tästä päivästä alkaen tarvitse rajoittaa, jos toimintaan osallistuvien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi kahden metrin turvaväli koskee jatkossa vain sisätiloja.

Sisätiloissa järjestettävät kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä sekä alueellisesti rajatutuissa ulkotiloissa järjestettävät yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä, jos lähikontaktia ei voi välttää. Kyseiset yleisömäärät voidaan kuitenkin ylittää, jos asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien henkilöiden ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa tai oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan.

Sisätiloissa järjestettävissä yli 10 henkilön tilaisuuksissa edellytetään jatkossakin kahden metrin turvavälejä. Yleisötilaisuuden järjestäjä tai muu toimija voi itse päättää, miten hän toteuttaa turvavälivelvoitteen sisätiloissa. Sen voi tehdä esimerkiksi osoittamalla jokaiselle istumapaikan ja rajaamalla asiakasmäärää myymällä vain joka toisen tai kolmannen istumapaikan.

Myös ulkotiloissa, esimerkiksi festivaalialueella tai urheilukatsomossa, tulee osallistujilla olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti muihin ihmisiin, vaikka selkeää metrimittaista ohjetta ei pidettävään etäisyyteen enää olekaan. Tilaisuuden järjestäjää velvoittavat edelleen tartuntalain mukaiset hygieniakäytännöt, kuten muun muassa velvollisuus tarjota mahdollisuus käsien puhdistamisen ja riittävien etäisyyksien ylläpitoon sekä velvollisuus puhdistaa toimintaan käytetyt tilat tavallista tehostetummin.