Nuorten ääni pääsee kuuluviin Auran nuorisoteatterihankkeessa

0
Remontti Auraamossa etenee, mutta paljon on vielä tehtävä ennen kuin tila on valmis avajaisia varten. Kuva: Jasmin Lehtilä

AURA. Auran nuorisoteatterihanke etenee niin remontin kuin ideoinninkin osalta. Nuorten omia toiveita ja näkemyksiä teatterin tulevaisuudesta pyritään kartoittamaan vapaamuotoisissa työpajoissa. Hankekoordinaattori Riitta Lindroosin operoima, kolmen nuoren työryhmä on kokoontunut etänä jo kahdesti aiemmin, ja viimeisellä kerralla viime maanantaina päästiin suunnittelua jatkamaan kasvotusten Auraamon tiloissa.

–Tämän työpajan ideana on juuri se, että saadaan nuorilta sitä ääntä ja ideaa, korostaa Lindroos.

Teatterihanke on varsin mittava niin työmäärältään kuin menoiltaankin, joten yhteistyötahoja on monia. Kyseessä on Leader-hanke, jonka rahoitus tulee EU:lta sekä julkiselta sektorilta. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi Martta-järjestön ja Lions Clubin kanssa.

–Tämä on auralaisten yhteinen ponnistus, täsmentää Lindroos. Hän uskookin, että yhteistyö muiden tahojen, erityisesti kulttuuritoimijoiden, kanssa lisääntyy teatteritoiminnan päästyä kunnolla vauhtiin.

Työpajoihin osallistuneet kolme nuorta, Minja Jansen, 12, Mico Tuominen, 11, sekä Mikki Tuominen, 13, päätyivät kukin mukaan ilmoitusten kautta.

–Koulun ilmoitustaululla oli lappu, niin sitä kautta tämän sitten bongasin, muistelee Minja.

Mico ja Mikki puolestaan lähtivät mukaan Facebook-ilmoituksen innoittamina.

Varsinaista näytelmää ei pajoissa ole valmisteltu, vaan painopiste on ollut nimenomaan suunnittelutyössä. Tavoitteena onkin ollut selvittää nuorten teatteriin liittyviä toiveita ja mielikuvia. Lisäksi työpaja valmisteli teatterin nimiehdotukset, joiden joukosta voittaja valittiin äänestämällä.

Riitta Lindroos lopettaa tehtävässään 22. kesäkuuta, mutta hän kertoo kirjaavansa kaikki nuorten ajatukset tarkasti muistiin tulevaisuutta varten.

Viimeisessä työpajassa on tarkoituksena pohtia näytelmiä, joiden toteuttamiseen nuorilta löytyisi intoa. Lisäksi mietitään, miten jokainen pääsisi toteuttamaan juuri niitä omia mielenkiinnonkohteitaan. Työryhmän nuorista Minjaa kiinnostaa erityisesti näytteleminen, kun taas Mico ja Mikki ovat innostuneempia ääni- ja valoefekteistä. Lindroos korostaakin, että teatterin toimimiseen tarvitaan monenlaisia osaajia, ei vain näyttelijöitä.

Suunnittelutyön edetessä valmistuu vähitellen myös tulevan teatterin remontti. Sähkötyöt on jo tehty, ja näyttämötila on maalattu mustaksi. Tila on kuitenkin vielä kesken, ja seuraavaksi tulossa ovat katsomo sekä nuorisoteatterin logot. Tämän hetkisen tilanteen perusteella avajaiset voitaisiin järjestää syksyllä, vaikka ensimmäinen näytelmä valmistuukin aikaisintaan ensi keväänä. Mico ja Mikki eivät vielä ole varmoja, aikovatko osallistua myös tulevan teatterin toimintaan, mutta Minja uskoo jatkavansa teatterin parissa myös työpajojen jälkeen.

Lisää nuoria vielä kuitenkin kaivattaisiin teatterin pariin, kuten Lindrooskin muistuttaa.

–Ihan vaan kokeilemaan ja katsomaan! Yhteistyö ja ryhmässä tekeminen on se teatterin taika.
Jasmin Lehtilä