Levä ei houkuttele joen rantaan

0

Leväesiintymät ovat värjänneet Paimionjokea vihreäksi ja ruskeaksi jo kesäkuusta lähtien. Sinilevää joesta ei ole löytynyt, viherlevää kylläkin.
Viherlevä sen enempää kuin Paimionjokea vaivannut silmälevä eivät ole myrkyllisiä, mutta eivät mukaviakaan. Esteettinen haitta on huomattava.
Vaikka joen levistä ei olisikaan terveydellistä haittaa, levä haittaa joen virkistyskäyttöä ja kertoo siitä, ettei joki voi hyvin.
Oma osansa on varmasti lämpimällä kesälläkin, mutta Auranmaan ylpeyksien – Aurajoen ja Paimionjoen – tila vaatii pikaisia toimenpiteitä.
Jos jokien kunto olisi parempi, niitä olisi helpompi käyttää hyödyksi matkailullisesti, mutta myös alueen omien asukkaiden virkistyskäyttöön.
Aurajoki on toistaiseksi kärsinyt levistä Paimionjokea vähemmän, mutta veden vähyydestä sitäkin enemmän.
Jokien tila johtuu monista tekijöistä. Osansa on niin lämpimillä talvilla, kuumilla kesillä kuin riittämättömillä suojavyöhykkeilläkin.
Syyt ja seuraukset olisi pikimmiten tutkittava tarkkaan ja ryhdyttävä toimiin jokien tilan parantamiseksi.