Ahtauteen apua Kisariihen lisäksi Kurkitalosta – Riihikosken yhtenäiskoulu kaipaa edelleen lisää väljyyttä

0
Rehtori Minna Savon mukaan tuleva lukuvuosi pärjätään, mutta nyt tehtyjä tilaratkaisujen ei voi katsoa riittävän. Ahtaaksi osoittautuneessa Riihikosken yhtenäiskoulussa ei ole myöskään varastointitiloja. Esimerkiksi koululle tilatut kasvomaskit joudutaan säilyttämään käytävällä.

PÖYTYÄ/Riihikoski. Kisariihen peilisaliin tehtävät luokkatilat, lisäresurssin palkkaaminen, hyvin huolellinen lukujärjestyssuunnittelu ja Kurkitalosta vapautunut tila ovat pelastamassa Riihikosken yhtenäiskoulun tulevan lukuvuoden pahimmalta tungokselta.

–Tilanne on ehkä paremmin kuin keväällä uskalsin toivoa. Nyt näyttää siltä, että pystytään tämä vuosi toteuttamaan opetussuunnitelman mukaan, rehtori Minna Savo arvioi.

Hän kuitenkin huomauttaa, ettei tilantarve ole näillä toimilla kokonaan ratkaistu.

–Luokilla ei ole nyt tilaa jakautua päivän aikana, vaan jakotunneilla toinen opettaja tulee luokkaan avuksi, Savo kertoo esimerkkinä koulun ahtaudesta.

Savon mukaan lukujärjestyksen suunnitteluun on käytetty todella paljon aikaa, että on saatu kaikki oppilaat ja tunnit mahdutettua. Porrastamisesta on hänen mukaansa aika vähän apua, kun jossain vaiheessa päivää kaikki oppilaat ovat paikalla.

–Koulu vaatisi väljyyttä, että voidaan miettiä lukujärjestystä pedagogisesti eikä vain siltä kannalta, miten kaikki saadaan mahtumaan, Savo sanoo ja toteaa, etteivät läpikulkutiloina toimivat koulun avoimet tilat sovellu vakituiseen opetuskäyttöön.

Riihikoskella on myös pidetty kiinni siitä, että alakoululaisilla on perinteiseen tapaan omat kotiluokkansa.

–Koulunpidon ja koulun rauhallisuuden kannalta se on ensiarvoista, Savo sanoo.

Lisäresursseistakin apua

Pari vuotta sitten valmistuneessa yhtenäiskoulussa on Savon mukaan eletty ahtaasti tähänkin asti. Tänä syksynä oppilaita on reilusti aiempaa enemmän. Lukuvuoden alkaessa oppilaita on 415, kun viime lukuvuonna oppilaita oli noin 375.

Lisätilantarve tulee jatkumaa ainakin seuraavat viisi vuotta. Savo myös toteaa, ettei erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden ja erityisopetukseen tarvittavien tilojen määrä ole ennakoitavissa.

Koulun tilatarpeita käsiteltiin kunnassa kevään aikana. Väistynyt valtuusto torppasi viimetöikseen esityksen koulun avointen tilojen muuttamisesta luokkatiloiksi. Kisariihen peilisalin käyttöönotto hyväksyttiin. Siellä tulee olemaan englannin sekä historian ja yhteiskuntaopin luokkatilat. Kurkitalosta kesän aikana vapautunut huoneisto otetaan erityisopetusryhmän käyttöön. Savo on tästä ratkaisusta hyvillään. Tila vastaa hänen mukaansa koulun toivetta koulun yhteydessä olevista lisätiloista.

Savo on tyytyväinen myös kesän rekrytointeihin. Kouluun on palkattu uutta henkilöstöä ja syksyksi saatiin kaksi kokonaan uutta vakituista virkaa. Näistä toinen on luokanopettajan virka, johon on yhdistetty koulun apulaisjohtajan tehtävät ja toinen erityisopettajan virka.

–Meille on suuri etu siitä, että saatiin opettajaresurssia lisää, Savo sanoo ja toteaa lisäresurssien helpottavan opetuksen järjestämistä.