Lounais-Suomen kokoontumisrajoitukset kumotaan

0

LOUNAIS-SUOMI. Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktin välttämisvelvoitteet sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa. Päätös tulee voimaan heti tänään perjantaina.

Molemmat maakunnat ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Tämän myötä yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista poistuu lähikontaktin välttämisvaatimus.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että epidemiatilanne ei ole vielä ohi, mutta sitä hallitaan tällä hetkellä muun muassa ravintolarajoituksilla ja sairaanhoitopiirien suosituksilla.

Epidemian leviämisen estämisessä on aluehallintoviraston mukaan erityisen tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttaminen.

Vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa vuoden loppuun asti. Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Lisäksi asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Myös asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan.