Sisulaan on hyvä väistää

0

Auran kunnanviraston työntekijät työskentelevät uuden kunnantalon valmistuneeseen saakka Sisulassa. Vaikka arkiston sijainti vanhassa kunnantalossa hieman arkea hankalaoittakin, ratkaisu on varmasti hyvä. Sisulan sijainti tuskin on suuri ongelma, sillä suurin osa asioista hoidetaan nykyisin joka tapauksessa sähköisesti.

Ongelmia voi sen sijaan tulla siitä, että kunnallisen päätöksenteon aikataulut ovat kovin pitkiä. Uuteen kunnantaloon on esimerkiksi tulossa tilat sosiaalitoimelle, vaikka todennäköisesti rakennuksen valmistuttua niin sosiaali- kuin terveyspuolikin on siirretty hyvinvointialueiden hoidettaviksi.

Toinen asia on, että työnteon tavat ovat koronan myötä muuttuneet tavalla, josta paljon jää pysyväksi. On hyvin vaikea ennakoida sitä, minkälaisia tiloja ja kuinka paljon kunta tarvitsee silloin, kun uusi kunnantalo valmistuu.

Auran kunta on kuitenkin pakkoraossa. Nykyinen kunnantalo ei ole terveellinen työympäristö eivätkä väistötilatkaan sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. Ennakoitavissa on, että kuntien omistamista kiinteistöistä käydään sote-uudistuksen myötä vielä kovaa vääntöä.

Auran terveyskeskuksen tilat tuskin ovat vaarassa jäädä tyhjilleen, mutta monissa muissa kunnissa joudutaan miettimään, mitä käytöstä poistuneille sosiaali- ja terveyspuolen kiinteistöille tehdään.