Maahanmuutto on Auranmaalla työperäistä – Ulkomaalaisten osuus väestöstä kasvaa hiljalleen

0

AURANMAA. Auranmaalla asui Tilastokeskuksen tilastojen mukaan viime vuonna 604 ulkomaalaista, mikä on alle neljä prosenttia Auranmaan väestöstä. Varsinais-Suomen väestöstä oli viime vuonna 8,09 prosenttia ulkomaalaisia.

Viimeisen viiden vuoden aikana ulkomaalaisten osuus väkiluvusta on Auranmaalla kasvanut hiljalleen. Oripäässä ulkomaalaisia on auranmaalaisittain suhteessa muuhun väestöön selvästi eniten. Myös määrällisesti ulkomaalaisia on Oripäässä enemmän kuin useimmissa Auranmaan kunnissa. Ainoastaan Pöytyällä asuu ulkomaalaisia enemmän kuin Oripäässä. Marttilassa ulkomaalaisia on määrällisesti selvästi vähiten, Aurassa puolestaan väkilukuun suhteutettuna vähiten. Aurassa ulkomaalaisten osuus väestöstä on viimeisen kahden vuoden aikana myös laskenut.

Auran muita Auranmaan kuntia pienempää maahanmuuttoa selittää kehitysjohtaja Anna-Mari Alkion ja hallintojohtaja Tuija Pellosmaan mukaan pula vuokra-asunnoista.

–Aurassa ei myöskään ole samankaltaisia työpaikkoja kuin Pöytyällä ja Oripäässä, minne ulkomaalaisia tulee töihin ja tätä kautta asumaan, he toteavat.

Kaikkinensa Auranmaalle suuntautunutta maahanmuuttoa voi kunnanjohtajien mukaan luonnehtia työperäiseksi ja perhesuhteiden kautta tapahtuvaksi muutoksi. Ulkomaalaisia työllistävät Auranmaalla maatalous, alkutuotanto, rakennusala, teollisuus ja logistiikka.

Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen toteaa Oripäässä oleva kokemusta työperäisestä maahanmuutosta jo useammalta vuodelta.

–Oripäässä on alkutuotantoa ja täällä on isoja tiloja, joilla on hyvä maine. Täällä on työteliäitä ihmisiä ja he kunnioittavat työntekoa. Samanlaisilla elämänarvoilla tullaan tekemään työtä Oripäähän ja siinä voittavat kaikki, hän pohtii.

Pöytyällä laajin kansallisuuksien kirjo

Auranmaalle muuttaneista ulkomaalaisista oli viime vuonna 90,7 prosenttia Euroopan sisältä. Aasialaisten osuus oli 6,6 prosenttia. Aurassa ja Marttilassa aasialaisten osuus ulkomaalaisista oli Auranmaan korkein. Auran ulkomaalaisista oli viime vuonna aasialaisia 16,9 ja Marttilan ulkomaalaisista 14,6 prosenttia. Oripäässä aasialaisia oli vain 1,6 prosenttia ulkomaalaisista.

Isoimman ryhmän muodostavat virolaiset, joiden osuus Auranmaan ulkomaalaisista oli viime vuonna 33,4 prosenttia. Ukrainalaisia oli Auranmaan ulkomaalaisista viime vuonna 20,7 prosenttia. Ukrainalaisia ei kuitenkaan ole tasaisesti kaikissa Auranmaan kunnissa. Oripäässä ja Marttilassa he ovat enemmistössä, kun Aurasta ja Koskelta Tilastokeskus ei viime vuonna tilastoinut ukrainalaisia asukkaita.

Tietyn maan kansalaisten keskittymistä joihinkin kuntiin selittää ulkomaalaisten omat verkostot. Tolppasen mukaan ukrainalaisten puskaradion toimivuus sekä maine tunnollisena ja ahkerana työntekijänä on tuonut paljon ukrainalaisia Oripäähän.

Pöytyällä eri kansallisuuksien kirjo on muuta Auranmaata laajempi. Kunnanjohtaja Mika Joen mukaan tämä johtuu Pöytyän elinkeinorakenteesta.

–Pöytyällä on paljon yritystoimintaa alkutuotannon, kasvihuone- ja elintarvike, teollisuuden ja rakentamisen alalta, joissa kaikissa käytetään entistä enemmän kansainvälistä työvoimaa, hän sanoo ja toteaa Pöytyällä olevan useampia yksittäisiä yrityksiä, jotka työllistävät ison joukon ulkomaalaisia.

Muun Auranmaan tavoin virolaiset ja ukrainalaiset ovat Pöytyällä isoimmat ulkomaalaisryhmät. Heidän lisäkseen Pöytyällä asuu muun muassa puolalaisia, bulgarialaisia, romanialaisia ja latvialaisia.

Alaikäisten osuutta ulkomaalaisväestöstä ei tässä yhteydessä tarkemmin selvitetty, mutta päiväkodeissa ja kouluissakin Auranmaan vähitellen tapahtuva monikulttuuristuminen näkyy. Esimerkiksi Auran ulkomaalaisista arviolta noin 14,4 prosenttia on alaikäisiä ja Oripään ulkomaalaisista arviolta noin 11 prosenttia alle yläkouluikäisiä.