Pääkirjoitus: Aluevaaleista kannattaa kiinnostua

0

Tammikuussa 23.1. järjestetään vaalit, jollaisia ei ole Suomessa ennen nähty. Aluevaaleissa valitaan valtuutetut päättämään oman hyvinvointialueen asioista. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella valtuutettuja valitaan 79.

Valitut muodostavat aluevaltuuston, joka päättää sosiaali- ja terveyspuolen sekä pelastuslaitosten asioista. Käytännössä valtuutetut päättävät muun muassa siitä, kuinka monta terveysasemaa Auranmaalla jatkossa on. Puolueiden ja äänestäjien kiinnostus aluevaaleja kohtaan on tähän saakka ollut vaisua, mitä sopii ihmetellä, kun ottaa huomioon miten tärkeistä asioista on kysymys.

Toivoa sopii, että vaalitaistelu vilkastuu. Ensimmäiset ehdokkaat aluevaaleihin on jo asetettu. Koska kyseessä on suhteellinen vaali, näyttää siltä, että puolueet pyrkivät täysiin listoihin. Ehdokkaiden moninaisuus tuo tietysti lisää valinnanvaraa, mutta se johtaa myös äänten hajoamiseen. Jos ja kun Auranmaa äänet hajoavat monen ehdokkaan kesken, on vaarana – jopa todennäköistä – että aluevaltuustoon ei valita yhtään auranmaalaista ehdokasta. Äänet keskittämällä sellainen voitaisiin valtuustoon saada.

Jos aluevaltuuston jäsenet valitaan lähinnä Turusta ja sen naapurikunnista, voi olla ettei hyvinvointialueen motivaatio maaseudun palvelurakenteen pitämiseksi kohtuullisella tasolla ole kovin korkea. Jos taas Auranmaan sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät tulevina vuosina vain parista paikasta, se on kova isku alueen elin- ja vetovoimalle.