Pääkirjoitus: Jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen

0

Meneillään oleva liikenneturvallisuuskysely tarjoaa jokaiselle tienkäyttäjälle tilaisuuden ilmaista huolensa siitä, missä mättää. Vastausaikaa on kuluvan kuun loppuun.

Vastaava kysely tehtiin kymmenen vuotta sitten. Silloin huolta herättivät muun muassa rattijuopumukset, vaaralliset ohitukset ja autoilijoiden suojatiekäyttäytyminen, turvavyön ja pyöräilykypärän käyttämättömyys sekä Kyrön tasoristeys ja Aurassa ysitien ja Sillankorvantien liittymä.

Suurin osa vaarallisiksi koetuista asioista on sellaisia, jotka ovat tienkäyttäjistä itsestään kiinni. Vaikka teiden kunto olisi minkälainen, tie on turvaton siellä, missä on kaahareita tai rattijuoppoja.

Kyrön tasoristeysongelma on poistunut ja ysitien risteyksiinkin on tehty muutoksia niin Aurassa kuin Kyrössäkin, mutta ne eivät ole onnistuneita. Ikävin esimerkki tästä saatiin aivan hiljattain, kun Aurassa tapahtui kuolemaan johtanut risteysonnettomuus.

Liikenneturvallisuus on vuosikymmenten kuluessa parantunut paljon. Kalusto on parempaa, turvalaitteita enemmän, nopeudet alhaisempia ja asenteissakin on varmasti tapahtunut edistystä.

Myös valvontaa tarvitaan. Esimerkiksi piintyneisiin rattijuoppoihin ei valistus tehoa, tehokas valvonta ja auton menettäminen onkin jo vaikuttavampaa.

Paljon on kiinni myös rahasta. Suomen tiet ovat luokattoman huonossa kunnossa eikä asiaa paranna yhtään se, että tulevaisuuden kehittämispiste on raideliikenteessä. Rahaa tarvitaan kipeästi myös teiden turvallisuuden parantamiseen.