Investointeja saatetaan karsia – Auran kireä talousarvio ylittää raaminsa

0

AURA. Auran kunnanvaltuusto saa käsiteltäväkseen talousarvion, joka ei täysin saavuta talousarviolle asetettuja säästöohjelman mukaisia tavoitteita. Tavoitteesta jääminen johtuu kustannusten noususta. Vaikka raamiin ei päästäkään, talousarvio ennakoi ensi vuodelle ylijäämää noin 860 970 euroa.

Talouden tasapainottamiseksi vuosille 2020–2022 laaditussa säästöohjelmassa on ensi vuoden säästötavoite 493 000 euroa. Kunnanhallitus antoi raamiksi 1,5 prosentin kasvun kustannuksissa, mutta kokonaiskustannukset nousevat 3,2 prosenttia.

Kunnanhallituksen antamassa raamissa pysyi ainoastaan perusturvalautakunta. Kustannusten nousu verrattuna tilinpäätöksen 2020 lukuihin on myös kaikissa muissa lautakunnissa mittava. Kunnan toimintakulujen ennakoidaan olevan ensi vuonna noin 24,4 miljoonaa euroa.

Hallintojohtaja Tuija Pellosmaa luonnehtii talousarviota kireäksi. Investointiohjelmaa tullaankin tarkastelemaan kriittisesti. Välttämättömät investoinnit aiotaan kuitenkin tehdä.

Aura valmistautuu ensi vuonna yhteensä noin 1,47 miljoonan euron investointeihin. Maanhankintaan on varauduttu 100 000 eurolla ja asunto-osakkeiden ostoon 200 000 eurolla. Talonrakennuksen peruskorjauksiin on budjetoitu 257 000 euroa ja teiden rakentamiseen sekä siihen liittyvään infrastruktuuriin 387 000 euroa.

Isoin yksittäinen investointi on Horsman alueen vesi- ja viemäriverkoston saneeraus, johon on varauduttu 331 000 eurolla. Lisäksi hulevesijärjestelmiin on varattu 90 000 euroa.

Kunnan lainamäärän odotetaan alenevan 340 300 euroa vuoden 2022 aikana. Kunnan pitkäaikaiset lainat lyhenevät 619 060 euroa ja lyhyttä lainaa otetaan lisää 278 760 euroa.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 13.12. pidettävässä kokouksessa.


Talousarvio 2022

Auran asukasluku 4005
Kunnallisveroprosentti 21,5
Kiinteistöveroprosentti, yleinen 1,20
Kiinteistöveroprosentti, vakituinen asuminen 0,60
Verotulot 16,2 Me
Valtionosuudet 7,2 Me
Vuosikate 1,66 Me
Poistot 828130 e
Lainakanta/asukas 3000
Investointimenot, bruttona 1,47 Me

* Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus. Luku kertoo, mikä osa tuloista jää käytettäväksi investointeihin.
** Jos vuosikate on suurempi kuin poistot, on kunnan talous tasapainossa.