Kaksivuotinen esiopetus antaa tilaa myös leikille

0
Auran kunta on mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa, jossa esiopetus aloitetaan 5-vuotiaana. Opettaja Riikka Pulkkisen mukaan opetus kaksivuotisessa esiopetuksessa on leikillistä ja toiminnallista.

AURA. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu antaa varhaiskasvatuksen opettajan Riikka Pulkkisen mukaan mahdollisuuden kehittää esiopetusta lapsentahtiseksi.

–Työntekijöiden näkökulmasta on ollut hirveästi uutta ja uuden oppimista, mutta lasten kannalta tämä on hyvä ratkaisu ja antaa lapsille enemmän aikaa oppia. Ja meillä on enemmän aikaa tehdä havaintoja lasten tarpeista, mikä on tärkeää, Auran varhaiskasvatuksessa kaksivuotista esiopetusta vetävä Pulkkinen uskoo jo tässä vaiheessa.

Aura tuli hieman yllättäen valituksi mukaan kokeiluun ja tänä syksynä alkanutta kokeilua on valmisteltu koronapandemian keskellä. Lyhyestä ja haasteellisesta valmistelusta huolimatta, ja vaikka kaksivuotinen esiopetus on herättänyt huolta lapsuuden lyhenemisestä, Pulkkinen näkee kokeilussa paljon hyvää.

– Lasten vanhemmille on korostettu sitä, että lapset eivät ole mukana koulumuotoisessa toiminnassa, hän sanoo ja korostaa, että tapa opettaa on leikillinen.

–Lapset eivät välttämättä edes oivalla, että he opettelevat jotakin.

Sen sijaan, että lapset istutettaisiin oppitunneille, asioita opetellaan leikin varjolla. Pulkkinen myös huomauttaa viisivuotiaiden olevan vielä niin pieniä, että heidän pitää päästä paljon liikkumaan. Lisäksi lapsia osallistetaan ja heidän mielenkiinnon kohteistaan poimitaan teemoja opetukseen.

–Joka päivä on myös vapaata leikkiä ja silloin kun leikit lähtevät hyvin menemään, leikitään, Pulkkinen sanoo ja kiittelee aikataulun antavan annetuista pedagogisista tavoitteista huolimatta myöten.

Keventää koulun alkua

Pulkkinen myöntää, että yleisesti ottaen lapsiin kohdistuu enenevässä määrin ja koko ajan varhemmin oppimispaineita. Kaksivuotinen esiopetus hänen mukaansa ennemmin väljentää esiopetusta ja keventää koulun alkua kuin aikaistaa sitä.

Kaksivuotiselle esiopetukselle on oma opetussuunnitelmansa, jossa painopisteinä on toiminnallinen matematiikka, kielellinen osaaminen, kestävä kehitys ja digitaalinen osaaminen sekä vuorovaikutustaidot ja tasa-arvo. Matematiikassa ei kuitenkaan lasketa plus- ja miinuslaskuja, vaan matemaattista ajattelua opitaan leikeissä ja arjen touhuissa. Myöskään lukutaitoa ei opetella, mutta satujen, lorujen, draaman ja tarinoiden kautta herätellään lasten mielenkiintoa lukemaan oppimiseen ja kielellisiin taitoihin.

Vuorovaikutustaitojen kuten ryhmässä toimimisen, keskittymisen ja toisten huomioimisen opettelua Pulkkinen pitää tärkeimpänä.

Kaksivuotisen esiopetus kokeilun tavoitteena on tutkia, miten lasten kouluvalmiudet kehittyvät suhteessa yksivuotiseen esiopetukseen. Kokeilussa mukana on 105 kuntaa. Aura on Auranmaan kunnista ainoa kokeilussa mukana oleva, mutta tämän lisäksi Koski, Oripää ja Pöytyä ovat mukana tutkimuksessa verrokkikuntina.

Myöskään Aurassa kaikki 5-vuotiaat eivät ole mukana kokeilussa, vaan kokeiluun on satunnaisotannalla valittu 21 lasta. Kokeiluryhmä toimii päiväkoti Pääskynpesässä. Ne auralaiset lapset, jotka eivät ole mukana kokeiluryhmässä, kuuluvat kokeilun verrokkiryhmään.