Koululaisten mielialaongelmat ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet

0
Kouluterveyskyselyn mukaan aamupala jää syömättä noin 59 prosentilta auralaisista ja noin 44 prosentilta pöytyäläisistä 8.–9.-luokkalaisista. Auralaisista yläkoululaisista myös kouluruuan jättää syömättä 43 prosenttia. Pöytyäläisille kouluruoka maistuu paremmin ja vain 10 prosenttia yläkoulaisista jättää kouluruuan syömättä. Kuva: Sirpa Virtanen.

AURA, PÖYTYÄ. Koululaisten mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, ja ne ovat Pöytyällä ja Aurassa yleisempiä kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin. Keväällä toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan 4.–5.-luokkalaisista auralaisista noin 27 prosenttia (vuoden 2019 kyselyssä noin 17 %) ja pöytyäläisistä noin 25 prosenttia (2019: 14 %) kertoi kokeneensa mielialaan liittyviä ongelmia viimeisen kahden viikon aikana. Varsinais-Suomessa tässä ikäluokassa koki mielialaan liittyviä ongelmia noin 22 prosenttia (2019: 16 %).

Etenkin nuorten tyttöjen ahdistuneisuus on lisääntynyt. 8.–9.-luokkalaisista pöytyäläisistä tytöistä 25 prosenttia (2019: 11 %) ja auralaisista tytöistä 29 prosenttia kertoi kokeneensa kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta. Pojat kokivat huomattavasti tyttöjä vähemmän ahdistuneisuutta (noin 5–15 %). Lukion 1.–2.-vuosikurssilaisista, tytöt ja pojat mukaan lukien, 27 prosenttia koki kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta (2019: 14 %).

Kokemus omasta terveydentilasta on kaikkinensa heikentynyt. Pöytyäläisistä 8.–9.-luokkalaisista noin 24 prosenttia (2019: 22 %) ja lukion 1.–2.-vuosikurssilaisista noin 31 prosenttia (2019: 27 %) kertoi kokevansa terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Auralaisten nuorten kokemus omasta terveydentilasta on pöytyäläisiä heikompi. Noin 27 prosenttia auralaisista 8.–9-luokkalaisista koki terveydentilansa huonoksi tai keskinkertaiseksi. Aurasta ei ole yläkoululaisten osalta käytettävissä edellisen kouluterveyskyselyn tuloksia, koska pari vuotta sitten kyselyä ei heille tehty.

Tyytyväisyys omaan elämään laskenut

Edellisestä kyselystä myös tyytyväisyys omaan elämään on laskenut, mutta edelleen valtaosa 4.–5.-luokkalaisista on tyytyväinen elämäänsä (noin 85 %). Tämän ikäisten sekä pöytyäläisten 8.–9.-luokkakaisten keskuudessa tyytyväisyys omaan elämään on samaa tasoa kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin.

Noin 68 prosenttia pöytyäläisistä (2019: 80 %) ja noin 60 prosenttia auralaisista 8.–9.-luokkalaisista kertoi olevansa tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä. Lukion 1.–2.-vuosikurssilaista noin 61 prosenttia oli elämäänsä tyytyväinen (2019: 68 %). Varsinais-Suomessa lukiolaisista noin 68 prosenttia oli tyytyväinen elämäänsä (2019: 75 %).

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän terveydenedistämisen yhdyshenkilö Merja Männikkö kertoo, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on kiinnitetty huomiota ja tilanteen parantamiseen ollaan satsaamassa. Hän kuitenkin pitää surullisena, ettei koulupsykologeja ole saatavilla. Pöytyällä ja Aurassa avoinna olleisiin paikkoihin ei ole hakijoita ollut.

Toisaalta Männikkö myös muistuttaa, että kouluterveyskysely on tehty korona-aikana, millä on saattanut olla vaikutusta tuloksiin.

Aamupala jää syömättä ja hampaat pesemättä

Merja Männikkö nostaa kouluterveyskyselystä esiin huolen siitä, että moni koululainen jättää aamupalan syömättä ja pesee hampaansa vain kerran päivässä. Männikkö kehottaa vanhempia pohtimaan, minkälaisen mallin he antavat lapsilleen aamupalan syömisestä. Suuterveyden osalta hän puolestaan huomauttaa, että hammashuollossa on siirrytty tarveharkintaiseen tarkastukseen eikä säännöllisiä kutsuja tarkastukseen enää tule. Myös ennaltaehkäisystä ja valistuksesta on vähennetty resursseja.

Kouluterveyskyselyssä ilmeni muun muassa myös, että nuorista vain noin viidenneksen mielestä Pöytyällä järjestetään mielekästä tekemistä nuorille. Edellisestä kyselystä hengästyttävän liikunnan harrastaminen on vähentynyt 8.–9-luokkalaisten keskuudessa, mutta lisääntynyt 4.–5.-luokkalaisten ja lukiolaisten keskuudessa.