Oripään terveyspalveluihin etsitään uutta ratkaisua

0

LOIMAA, ORIPÄÄ. Oripään terveysaseman palvelujen ulkoistamista suunnitellaan kevennettynä versiona.

Loimaan hyvinvointilautakunta käsittelee tiistaina tarjouspyyntöesitystä, jonka mukaan Oripään terveysasemalla tulee olla lähipalveluna lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto yhtenä päivänä viikossa.

Loimaan sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkasen päätösehdotuksen mukaan terveysaseman hoitajavastaanotot järjestetään tarpeen mukaan. Tarjouspyyntöön pitää erikseen määritellä vastuu hoitajapalvelujen tuottamisesta.

Tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa olevien ikäihmisten lääkäripalvelut voidaan toteuttaa vastuulääkärimallin mukaisesti.

Digitaalisilla vastaanottopalveluilla voidaan täydentää terveysaseman palveluita Oripään kuntalaisille ja mahdollisesti erillisellä hinnoittelulla myös loimaalaisille.

Oripään terveysaseman palvelujen tarjouspyyntöä ryhdyttiin valmistelemaan uudestaan, koska lokakuun alkupuolella päättyneeseen tarjouskilpailuun ei jätetty yhtään tarjousta. Sen jälkeen Oripään ja Loimaan viranhaltijat ryhtyivät selvittämään ratkaisuja, joilla yksityiset palveluntarjoajat voisivat osallistua kilpailutukseen ja tehdä tarjouksen.