Pääkirjoitus: Ennuste ei ole aina totuus

0

Pöytyän tuskaillessa ahtaaksi osoittautuneen Riihikosken yhtenäiskoulun tilaratkaisujen kanssa, alle 15-vuotiaiden määrän lasketaan putoavan reippaasti vuoteen 2035 mennessä niin Pöytyällä kuin valtakunnallisestikin. Aluetutkija Timo Aro on tehnyt väestökehitykseen liittyviä laskelmia Tilastokeskuksen syyskuisen väestöennusteen pohjalta (YLE 1.11.).

Suuri linja on, että iäkkäiden määrä kasvaa rivakasti, lasten ja työikäisten määrä vähenee. Ennusteen mukaan Pöytyän alle 15-vuotiaiden määrä vähenee neljänneksellä vuoteen 2035 mennessä. Muissa Auranmaan kunnissa luvut ovat samansuuntaisia. Ennuste luo toteutuessaan haasteita, mutta ennustetta ei pidä ottaa annettuna totuutena, johon ei voi vaikuttaa.

Korona-aikana on jo nähty, että muuttoliike on kääntynyt suurista asutuskeskuksista maaseudun suuntaan. Väestöennusteet kulkevat jälkijunassa, joten pelkästään niiden perusteella ei kunnissa kannata tehdä esimerkiksi varhaiskasvatusta ja kouluja koskevia päätöksiä.

Koko maan mittakaavassa on kiistämätön tosiasia, että väestö ikääntyy. Ihmiset elävät yhä pitempään ja monet yhä terveempinä. Se luo kasvavaa painetta eläkejärjestelmää kohtaan. Järjestelmän kestävää rahoituspohjaa pitää pohtia pitkällä aikajänteellä.

Suuri joukko eläkeiän saavuttaneita on jo nyt tavalla tai toisella yhä mukana työelämässä paikkaamassa monen alan kroonista työvoimapulaa. Samalla työperäinen maahanmuutto nousee yhä enemmän keskustelun polttopisteeseen. Monet maaseutuelinkeinoihin liittyvät työt hoidetaan jo nykyisellään muiden kuin syntyperäisten suomalaisten voimin.