Härkätien Puhelin ja Lounea liiketoimintasiirrolla yhteen

0
Liiketoimintasiirtosopimus Härkätien Puhelimen ja Lounean välillä allekirjoitettiin Marttilassa 17.12.2021.

HÄRKÄTIE. Härkätien Puhelin ja Lounea ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Härkätien Puhelimen teleliiketoiminta tulee ensi vuoden alkupuolella liiketoimintasiirrolla osaksi Louneaa.

Kaupan jälkeen Härkätien puhelin jää merkittäväksi Lounean omistajaksi. Liiketoimintansa vastikkeeksi Härkätien Puhelin saa Lounean osakkeita, joita se aikoo siirtää asteittain nykyisille osakkailleen tukien siten asiakasomistajuutta jatkossakin. Härkätien Puhelimesta tulee Lounean toiseksi suurin omistaja.

Liiketoimintasiirron myötä kaikki Härkätien Puhelimen henkilöstö, sopimukset ja asiakkuudet siirtyvät Lounealle. Härkätien Puhelin jatkaa toimintaansa, mutta nimi muuttuu viimeistään kesäkuun lopussa. Toimitusjohtaja Jouni Jaakkola jatkaa yhtiössä toistaiseksi.

Lounea on viime vuosina laajentunut valokuidun vauhdittamana valtakunnalliseksi toimijaksi ja viime vuonna sen liikevaihto oli jo lähes 50 miljoonaa euroa.

Paikallisuus tärkeää

Härkätien Puhelimen toimialueeseen kuului yli sadan vuoden ajan Tarvasjoki, Marttila ja Koski, mutta viime vuosina yhtiö on laajentanut verkkoaan Turun Paattisille saakka.

Härkätien Puhelimen liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljoonaa. Tilinpäätösvertailussa nämä erikokoiset yhtiöt ovat viime vuosina olleet teletoimialan huippua.

–Yhteenliittymiseen ei siten ole pakkoa, vaan yhtiöissä nähdään, että hyvääkin pitää parantaa. Olemme hakeneet kumppania Härkätien Puhelimelle, ja Lounea oli tähän paras vaihtoehto.

–Lounea panostaa paikallisuuteen ja paikallisten palveluiden kehittämiseen, mikä oli meille ensiarvoisen tärkeää kumppania valitessamme, kertoo Härkätien Puhelimen toimitusjohtaja Jouni Jaakkola.

Härkätien Puhelimen hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio kertoo hallituksen pohtineen yhtiön tulevaisuuteen liittyviä vaihtoehtoja pidemmän aikaa, koska yhtiö ja sen toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa.

–Valokuituverkko Härkätien Puhelimen omalla alueella on loppuhiontaa vaille valmis ja verkkoa on onnistuttu laajentamaan myös perinteisen toiminta–alueen ulkopuolelle. Toiminnan laajuudella on kuitenkin merkitystä asiakaspalvelun sujuvuuden ja henkilöstön erityisosaamisen kehittämisen kannalta, joten nyt tapahtuvan yhdistymisen odotetaan tuovan selkeitä etuja asiakkaille, Raunio jatkaa.

Ylimääräinen yhtiökokous tammikuussa

Härkätien Puhelimelle Lounea on lähin paikalliseen omistajuuteen pohjautuva Finnet-yhtiö. Siten verkkojen ja palvelujen yhdistäminen Lounean kanssa tuo synergiaetuja ja yhteistyö jatkaa paikallista asiakasomisteista toimintamallia.

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen kertoo, että Lounea tulee vahvistamaan alueen kilpailukykyä.

–Tarjoamme modernit ja laajat tietoliikenneratkaisut alueen yrittäjille ja kuluttajille. Edellä mainittujen etujen lisäksi asiakkaiden ulottuville tuodaan jatkossa myös aiempaa laajempi tuotevalikoima sekä nopea ja laadukas asiakaspalvelu.

Liiketoimintasiirto tullaan käsittelemään molempien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Härkätien Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous on heti tammikuun alussa, 4.1.2022 klo 17 Koskella. Lounea Oy:n hallitus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta joulukuussa pidettävässä kokouksessaan. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa liiketoimintasiirto 31.1.2022 loppuun mennessä.

Osakkeen arvo nousussa

Härkätien Puhelimen hallitus on varautunut nostamaan osakkeensa hintaa, mikäli se saa siihen 4.1. pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tarvitsemansa valtuudet.

Suunnitelma liiketoiminnan siirrosta Lounealle merkitsee toteutuessaan sitä, että vielä tammikuussa omia osakkeita lunastetaan halukkailta rahalla, mutta jatkossa aiotaan tarjota myös mahdollisuutta osakkeiden vaihtamiseen Lounean osakkeisiin. Tämän myötä asiakasomistajuus säilyy, mutta samalla omistajille on aikaa myöten luvassa tuntuvia osinkoja. Muutos näkyy osakkeen hinnassa välittömästi.

–Härkätien Puhelimen viime vuoden tilinpäätös oli Kauppalehden tilinpäätösvertailussa toimialan paras, kertoo toimitusjohtaja Jouni Jaakkola . Viime vuosina kertynyt tuotto on kokonaisuudessaan investoitu alueen valokuituverkkoon, mutta kun tämä työ on nyt pääosin valmis, voi osakkeen omistaja alkaa paremmin nauttia sijoituksensa arvosta. Tilannetta seuraavien kannattaa huomauttaa asiasta etenkin vanhempaan ikään ehtineille sukulaisille ja naapureille, ettei kukaan vahingossa myy osakettaan pilkkahinnalla niitä kerääville. Härkätien Puhelin julkaisee tammikuussa maksettavan hinnan 5.1.2022. Jaakkola sanoo.