Kosken kunta kerää tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluiden toimivuudesta

0

KOSKI. Kosken kunta teettää joulukuussa kuntalaisille suunnatun kyselyn hyvinvointipalveluista. Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2019.

Kunnan tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallisuutta ja palvelukyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa kuntalaisten toiveista ja tarpeista. Vastaukset ovat tärkeitä palveluiden kehittämisessä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Vastausaikaa on joulukuun loppuun saakka.

Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä, joka löytyy osoitteesta www.koski.fi/palvelukysely2021