Oripää käyttää ensi vuoden soteen valmistautumiseen

0
Oripään kylänraitin ilme muuttuu ensi vuonna, kun entinen kauppakeskus puretaan. Tavoitteena on purkaa matala osa ja säästää vanha osa. Kuva: Asko Virtanen.

ORIPÄÄ. Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen luonnehtii kunnan ensi vuotta suunnitelmien vuodeksi ja soteen valmistautumiseksi. Hän toteaa ensi vuoden olevan kunnille viimeinen ”kokonainen” vuosi ennen kuin kuntien budjetista osa lohkaistaan hyvinvointialueille.

Talousarvion laadinnan raamiksi annettiin nollabudjetti. Kunnanvaltuustolle kunnanhallitus esittää hyväksyttäväksi hieman vajaa 30 000 euroa ylijäämäistä talousarviota.

Toimintakulujen arvioidaan olevan ensi vuonna noin 9,7 miljoonaa euroa ja toimintatuottojen noin 1,3 miljoonaa euroa. Sekä verotulojen että valtionosuuksien arvioidaan tippuvan hieman kuluvasta vuodesta. Lainojaan Oripää aikoo ensi vuonna lyhentää noin 270 000 eurolla. Vuoden lopussa lainaa arvioidaan olevan noin 1,2 miljoonaa euroa.

Kunnan ensi vuoden, ja suunnitelmavuosienkin, investointiohjelma on maltillinen. Rakentamisen sijaan Oripään voisi sanoa ensi vuonna keskittyvän purkamiseen, sillä isoimpina investointeina on entisen kauppakeskuksen osittainen purkaminen, johon on varattu 150 000 euroa.

–Heti kun kuntaan on valittu tekninen johtaja, on tarkoitus keskustella, miten rakennusta lähdetään yritysten kanssa yhteistyössä purkamaan, Tolppanen sanoo ja arvelee, että rakennuksessa on vielä paljon materiaaleja kierrätettävissä hyötykäyttöön.

Purkamista lienee luvassa myös Koulukujan rivitalojen peruskorjauksen yhteydessä. A-talo aiotaan peruskorjata ensi vuonna 150 000 eurolla ja B-talo vuonna 2023 niin ikään 150 000 eurolla.

Oripään ensi vuoden muita talonrakennusinvestointeja ovat Haapalan peruskorjaus 60 000 eurolla, Kustaantien paritalon katon korjaus 42 000 eurolla ja Oripään koulun tavarahissin rakentaminen 20 000 eurolla.

Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä Uitonmäen tievalaistukseen on budjetoitu yhteensä 26 000 euroa, kunnallistekniikan rakentamiseen 37 000 euroa ja hulevesiviemäröinnin suunnitteluun keskustan, koulun sekä Laoniityn alueella 15 000 euroa.


TALOUSARVIO 2022

Asukasluku: Talousarvio laadittu asukaslukuarviolla 1330 asukasta
Kunnallisveroprosentti: 21,0
Kiinteistöveroprosentti, yleinen: 1,1
Kiinteistöveroprosentti, vakituinen asuminen: 0,55
Verotulot: 4,8 milj. e
Valtionosuudet: 4,1 milj. e
Vuosikate: 496 097 e
Poistot: 490 000 e
Lainakanta/asukas: 2805 e
Investointimenot, bruttona: 500 000 e