Pöytyä sisustaa kouluja ja saneeraa kiinteistöjä

0
Elisenvaaran rakennustyöt alkavat olla lopuillaan. Kalustamaan päästään ensi vuonna ja siihen kuluukin miljoona euroa. (Kuva: Asko Virtanen)

PÖYTYÄ. Pöytyän ensi vuoden talousarvio on niukasti ylijäämäinen. Investointeihin kunta käyttää 3,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen erä on Elisenvaaran yhtenäiskoulun ja lukion kalustaminen, mihin kuluu miljoona.

Rahaa kuluu myös Riihikosken virastotalon saneeraukseen, mihin on ensi vuonna varattu 700 000 euroa. Kyrön kunnantalon vesikaton uusimiseen kuluu ensi vuonna 300 000 euroa. Rakennuksen sisäpuolta saneerataan vuonna 2023 samalla summalla.

Riihikodin palvelukeskuksen katon maalaukseen on ensi vuonna varattu 120 000 euroa. Sisäosia remontoidaan vuonna 2023 500 000 eurolla.

Kuluvana vuonna aloitettuun Auvaisten Taitotalon maalämmön rakentamiseen on ensi vuonna varattu 100 000 euroa.

Kunnan vuokratalojen ulkovaippojen saneerauksiin, vesikattojen korjaukseen ja huoneistoremontteihin on varattu 100 000 euroa ja samanmoinen summa myös vuosina 2023-2024.

Uusia tekijöitä

Yläneen nuorisotilaa saneerataan ensi vuonna 15 000 eurolla ja vuonna 2023 100 000 eurolla.

Kotikarpalon saneeraus on vuorossa vuonna 2024. Silloin rahaa kuluu 500 000 euroa.

Ensi vuonna kunnostetaan myös urheilupaikkoja, yhteensä 150 000 eurolla. Rahaa kuluu muun muassa Kyrön urheilukentän kunnostamiseen sekä Haukkavuoren kuntoradan kunnostukseen, joka jatkuu vielä vuonna 2023.

Vuonna 2023 ovat vuorossa Riihikosken ja Yläneen urheilukentät, joiden saneeraukseen kuluu 150 000 euroa.

Kunta satsaa myös inhimilliseen pääomaan. Budjetissa on kaksi uutta lähihoitajan vakanssia, viisi laitoshuoltajan vakanssia ja yksi sosiaalityöntekijä lastensuojeluun. Koulunkäynnin ohjaajia palkataan kaksi ja vakinaistetaan yksi määräaikainen luokanopettaja. Varhaiskasvatukseen tulee kolme opettajan tointa.

Kunnanjohtajan katsauksen mukaan investointiohjelma on raskas ja tarkoittaa toteutuessaan kunnan lainamäärän kasvua.

Sivistyskunta tulee

Positiivisiin asioihin kuuluu, että verotulojen kehitys ja arvioitua pienemmät maksut erikoissairaanhoitoon kääntävät kuluvan vuoden ylijäämäiseksi. Vaikka koronatuet ovat tuoneet kunnan talouteen väliaikaisesti valoa, rakenteelliset ongelmat ovat kuitenkin yhä olemassa. Yksi niistä on väestökehitys. Tilastokeskuksen arvion mukaan pöytyäläisiä on kuluvan vuoden lopussa 8166, mutta vuoden 2035 lopussa enää 7537.

Epävarmuutta luo myös se, että hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa.

–Ensi vuoden budjetti on viimeinen ison kunnan budjetti. Soten jälkeen kunnan taloudesta on noin 75 prosenttia sivistystointa, kun tällä hetkellä taloudesta noin puolet on sotea. Koko kunnan organisaatiota joudutaan silloin miettimään, Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki kertoo.

Joki arvioi, että kuntien volyymin pieneneminen ajaa tekemään myös lisää alueellista yhteistyötä. Tämä saattaisi tulla kyseeseen esimerkiksi niissä tukitoiminnoissa, jotka nyt palvelevat sote-sektoria kuten siivous ja ruokapalvelu.

Vaikka hyvinvointialue vastaa sote-palveluista vuoden 2023 alusta lähtien, sotekiinteistöistä on luvassa kunnalle vuokraa ainakin vuoden 2025 loppuun. Käytännössä sotealue maksaa siis vuokraa Pöytyän kunnalle esimerkiksi Yläneen terveysasemasta riippumatta siitä, millaista toimintaa siellä on vai onko mitään.

–Sote-kiinteistöt ovat pidemmällä tähtäimellä kunnalle riski, mutta kun niistä hyvää huolta pidetään, on todennäköistä, että hyvinvointialue vuokraa niitä myös siirtymäajan jälkeen, Joki sanoo.


Talousarvio 2022

Asukasluku: Talousarvio laadittu asukaslukuarviolla 8 250 asukasta.
Kunnallisveroprosentti: 21,25 %
Kiinteistöveroprosentti: yleinen 1,20 %, vakituinen asuminen: 0,50 %
Verotulot: 30,885 Me
Valtionosuudet: 22,970 Me
Vuosikate: 2 811 267 euroa
Poistot: 2 700 000 euroa
Lainakanta/asukas: 1 775 euroa/asukas
Investointimenot: bruttona 3,655 Me

* Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus. Luku kertoo, mikä osa tuloista jää käytettäväksi investointeihin.

** Jos vuosikate on suurempi kuin poistot, on kunnan talous tasapainossa.