ALUEVAALIT: Sanna Pitkänen panostaisi myös ennaltaehkäisyyn

0
Sanna Pitkänen haluaa Varsinais-Suomesta kaikista sukupolvista huolta kantavan hyvinvointialueen.

Miksi olet ehdolla tammikuun aluevaaleissa?
–Olen ehdolla Varsinais-Suomen aluevaltuustoon, koska haluan olla rakentamassa turvallista, kaikista sukupolvista huolta kantavaa hyvinvointialuetta.

Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?
–Aluevaaleissa on kyse meille kaikille tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Jatkossa nämä palvelut eivät tunne kunta- tai kuntayhtymärajoja, vaan jokaisen seutukunnan tulee aluevaalien kautta huolehtia oman alueellisen edunvalvontansa jatkuvuudesta. On tärkeää, että myös maaseudun ääni saadaan kuuluviin palveluja koskevissa päätöksissä. Olen jo vuosien ajan saanut olla vaikuttamassa alueellisiin asioihin niin maakunnassamme kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Seutukunnan palveluiden turvaaminen edellyttää yhteistyötä ja yhteistyökykyisiä tekijöitä.

Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?
–Tavoitteenani on turvata seutukunnan asukkaille heidän tarpeidensa mukainen apu ja tuki asuinpaikasta riippumatta. Tavoittelen myös läpinäkyvää päätöksentekoa ja reilua hankintatoimea, jonka avulla voimme vahvistaa koko maakunnan elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?
–Hyvinvointialueen tulee saada riittävät resurssit laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden järjestämiseksi, mutta se ei voi tapahtua uusia veroja keräämällä. Hallinnollisen himmelin rakentamiseen ei saa rakastua, eikä siihen tule laittaa euroakaan ylimääräistä.

Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?
–Yhteisten varojen kestävä käyttö edellyttää panostuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin läpi koko palvelukentän -vauvasta vaariin. Ja, kun tarvetta ilmenee, nopea peruspalveluihin pääsy on kaiken a ja o. Lähipalvelujen rinnalle tarvitaan joustavia etäpalveluja, kohtaamisista tinkimättä. Kotona hoidettavien tukeminen edellyttää myös omaishoitajien hyvinvoinnista huolehtimista. Palveluasumista tulee kehittää asukkaita kuunnellen. Potilasturvallisuudesta ja tietoturvasta on pidettävä kiinni muutoksen kaikissa vaiheissa.

Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelun tuottajina?
–Kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut syntyvät kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan jatkossakin, sillä esimerkiksi oikein mitoitetuilla palveluseteleillä voimme varmistaa hoitotakuun ja avun tarvitsijoiden valinnanvapauden toteutuminen.

Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle?
–Hyvinvointialueen tulee maakunnan suurimpana työnantajana olla esimerkkinä muille toimijoille työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Henkilöstön kuuleminen, kouluttaminen ja ammattitaitoinen johtaminen varmistaa laadukkaat ja tulokselliset palvelut meille myös jatkossa.

Mitä toivot paikallisista toimintamalleista säilytettävän?
–Paikalliset toimijat, kuten Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ovat kehittäneet aktiivisesti hoidon tarpeen arviointia ja ottaneet käyttöön myös digitaalisia palveluja. Esimerkiksi Pöytyällä alkoi keväällä fysioterapeuttien hoidon tarpeen arviointi tuki- ja liikuntaelinoireissa ja kivuissa, joka on muun muassa nopeuttanut hoitoon pääsemistä ja tehostanut lääkäreiden ajankäyttöä. Seutukunnan alueella tärkeäksi ovat tulleet myös avo-/kotisairaalan palvelut, joiden avulla voidaan hoitaa potilaita, jotka tarvitsevat perusterveydenhuollon osastotasoista hoitoa, mutta joiden vointi ei edellytä ympärivuorokautista osastolla oloa.

Monipuolisten ja kaikissa toimipisteessä toimivien sairaanhoitajan vastaanottojen avulla voidaan Pöytyällä antaa uun muassa pitkäaikaissairaiden hoidon ohjausta esimerkiksi verenpaine-, astma- ja sydänpotilaille, joka vähentää matkustamisen tarvetta pääterveysasemalle. Pöytyän kunta järjestää kotipalveluna kuntoutusta, jossa kuntoutusjaksoista vastaa kotihoidon fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Mistä toimintamalleista haluat ottaa mallia?
–Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on rakentanut aktiivisesti mallia maakunnallisesti toimivista, mutta silti paikallisista sote-keskuksista. Alueen sote-keskuksiin on kehitetty moniammatillisen tiimityön malli, joka pyrkii vastaamaan välittömästi palvelutarpeeseen tarjoten apua juuri oikealta asiantuntijalta. Tämän yhden luukun -mallin kautta tarjotaan myös aikuisten matalan kynnyksen sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita. Oppaaksi palveluverkossa suunnistamiseen on tuotu terveydenhuollon sosiaaliohjaajat, jotka auttavat erityisesti monipalveluasiakkaita.


KUKA?

Nimi, ikä, paikkakunta, puolue: Sanna Pitkänen, 47 vuotta, Pöytyä, kokoomus
Ammatti ja koulutus: Liiketoiminnan opettaja, yrittäjä ja maanviljelijä, Oikeustradenomi (AMK), vestonomi (AMK) ja ammatillinen opettaja (AmO)
Keskeisimmät luottamustoimet: Pöytyän kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen, Maakuntahallituksen varajäsen, V-S hyvinvointialueen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän varajäsen.