Ääni oman terveyskeskuksen puolesta

0

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona ja kestää ensi viikon tiistaihin. Varsinainen vaalipäivä on 23.1. Etukäteen on kannettu huolta äänestysaktiivisuudesta, mutta ensimmäisten päivien perusteella voi hyvin olla, etteivät pahimmat pelot uneliaista vaaleista toteudu. Tosin on myös niin, että varmat äänestäjät käyttävät usein ääntään ennakkoon.

Vaaleissa valittavat aluevaltuustot päättävät Auranmaan kannalta hyvin keskeisistä asioista. Muun muassa siitä, kuinka monta terveyskeskusta, tai oikeammin sanottuna sote-asemaa, Auranmaalla on tulevaisuudessa. Jos aluevaltuustoon valitaan lähes pelkästään suurien kaupunkien edustajia, on perusteltua pelätä, etteivät valtuustossa maaseudun murheet paljon paina.

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on jakautunut kahteen osaan eikä sote poista ongelmaa. Työssäkäyvät käyttävät pääasiassa työterveyden palveluita, työelämän ulkopuolella olevat julkisia palveluita.

Varsinkin nuoremmissa ikäluokissa on niin, että työelämän ulkopuolella olevat äänestävät kaikkein laiskimmin. Jos äänestysaktiivisuus jää kovin alhaiseksi, syntyy todennäköisesti nurinkurinen tilanne, missä aluevaltuutetut on valittu lähinnä sellaisten ihmisten äänin, jotka eivät julkisia sote-palveluja juuri käytä.

Jokaisen joka harkitsee nukkuvien puolueeseen liittymistä, kannattaakin kysyä itseltään: ”Käytänkö tai arvelenko käyttäväni julkisia sote-palveluita?” Jos vastaus on kyllä, kannattaa ehdottomasti mennä äänestämään.