Digipalvelut jakavat Auranmaan ehdokkaiden mielipiteitä – Vanhusten palveluasumisesta vallitsee yksimielisyys

0

AURANMAA. Auranmaan aluevaaliehdokkaat ovat melkoisen yksimielisiä siitä, ettei vanhusten palveluasumista pidä keskittää suurimpiin taajamiin. Vain mielipiteen painotuksessa on eroja. Lähes yhtä yksituumaisia ollaan myös siitä, että hoitajille pitää maksaa lisää palkkaa. Avl.fi:n vaalikoneeseen vastanneista auranmaalaisista ehdokkaista ainoastaan keskustan Heikki Pietilä, Juhani Tynjälä, Annika Saarikko ja Arto Tikka jättivät ottamatta kantaa hoitajien palkkoihin puolesta tai vastaan.

Auranmaan Viikkolehti kävi läpi auranmaalaisten ehdokkaiden vaalikonevastauksia ja poimi muutaman kysymyksen vertailuun. Auranmaalta ehdokkaita on yhteensä 38 ja heistä 33 on vastannut vaalikoneeseen. Raija Tuominen (vas), Leena Puumalainen (sd), Pasi Kahari (ps) ja Tommi Lehtonen (ps) sekä Sakari Tapani (kd) eivät ole vastanneet vaalikoneeseen.

VERTAILUUN ottamistamme kysymyksistä eniten ehdokkaiden kantoja jakaa suhtautuminen digi- ja etäpalveluihin. Puolueiden sisälläkin on mielipide-eroja. Kokoomuksen ehdokkaat ovat digipalveluille myönteisimpiä.
Marjatta Rannikko (sd) ja Maarit Salama (sd) eivät korvaisi terveys- ja sosiaalihuollon palveluja digi- ja etävastaanotoilla. He muistuttavat, että kaikilla ei ole mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.

–Kuvista tai videolta ei saa välttämättä oikeaa käsitystä sairaudesta, Salama jatkaa perusteluja.

Digivastaanottoja puoltavatkin ehdokkaat muistuttavat, ettei digipalveluilla voi korvata kaikkea.

–Vanhuksille tulee taata lähipalveluja, Sanna Laine (kok) sanoo.

–Digi- ja etävastaanotot tukevat toimintaa, mutta vastaanotoille on päästävä jatkossakin, Marika Loponen (kesk) toteaa.

PALVELUSETELEIHIN ehdokkaat suhtautuvat pääosin myönteisesti tai neutraalisti. Nihkeimmin palveluseteleiden käyttöönottoon hoitoon pääsyn varmistamiseksi suhtautuvat vasemmistoliiton ja perussuomalaisten ehdokkaat.

–Mielestäni julkiset palvelut pitäisi rakentaa toimiviksi ja käyttää rahat näiden toimien parantamiseen, Ville Laine (ps) sanoo.

–Palveluseteli on kokonaisuutta täydentävä osa, palveluseteleiden käyttöönottoa puoltava Juha Lehtinen (kesk) puolestaan tuumailee, mutta toivoo, että myös pienet paikalliset palveluntarjoajat voivat olla mukana.

PELASTUSTOIMEN RAHOITUSTA koskeva kysymyksenasettelu saa Juha Lehtiseltä kritiikkiä. Vaalikoneessa ehdokkaat vastaavat väitteeseen: ”Pelastustoimen rahoitus on turvattava, vaikka se vähentäisi rahoitusta sosiaali- ja terveyspuolelta.” Iso osa ehdokkaista jättää ottamatta kantaa puolesta tai vastaan. Kantaa ottavista enemmistö on samaa tai täysin samaa mieltä.

–Pelastustoimen rahoitus on turvattava omana kokonaisuutena. Näin kuten kysymyksessä tuo asia muotoillaan sitä ei voi ratkaista, väitteen kanssa eri mieltä oleva Lehtinen sanoo.

–Pelastustoimen rahoitus on turvattava ilman muuta, mutta ei sote-palvelujen kustannuksella, väitteen kanssa myöskin eri mieltä oleva Ragni Reichardt (vihr) pohtii.

Pelastustoimen rahoitusta koskeva väite jakaa mielipiteitä puolueiden sisällä. Kokoomuksen ehdokkaat ovat selkeimmin samaa mieltä väitteen kanssa.

–Pelastustoimi on usein myös potilaan kannalta merkittävin hoitoketjun alku, Sanna Laine huomauttaa.

SOTE-KIINTEISTÖJEN omistajuudesta moni ehdokas on ottanut neutraalin kannan ja tämäkin kysymys jakaa mielipiteitä puolueiden sisällä. Vasemmistopuolueissa ollaan eniten sitä mieltä, että hyvinvointialueen tulisi hankkia käyttämänsä kiinteistöt omistukseensa. Puoltoa tulee myös keskustan Heikki Pietilältä, Marika Loposelta ja Minna Hallanheimolta. Kokoomuksessa ja perussuomalaisissa ollaan selkeimmin sitä vastaan, joskin Lauri Heikkilä (ps) hankkisi sote-kiinteistöt hyvinvointialueen omistukseen.

 


 

Valtaosa ehdokkaista haluaa sosiaali- ja terveysaseman joka kuntaan

AURANMAA. Valtaosa Auranmaan ehdokkaista haluaa sosiaali- ja terveysaseman joka kuntaan. Ehdokkaista ainoastaan Marja Kattelus (vkk) sekä kokoomuksen Pasi Björk, Ulla-Riitta Arvola ja Sanna Laine ovat eri mieltä. Jukka Leino (sd) ja Annemari Kiekara (kd) suhtautuvat neutraalisti.

–Keskittämällä palveluita tulee saada aikaan keskuksia, joissa meillä on laajemmat ja laadukkaammat palveluvalikoimat ja hoitoonohjaus on vaivatonta. Pitää myös huolehtia siitä, että kenellekään ei käy kohtuuttomaksi pääsy palveluihin, Arvola sanoo.

Omia sote-asemia puoltava Arto Tikka (kesk) hahmottelee palvelubusseja harvaan asutuille seuduille.

–Peruspalvelut on pyrittävä hoitamaan lähellä asiakasta. Reuna-alueilla ja harvaan asutuilla alueilla näkisin mahdollisuutena liikkuvat palvelut, esimerkiksi palvelubussi neuvolapalveluista mielenterveyspalvelujen kautta vanhusten terveystarkastuksiin, hän miettii.

Antti Tuppurainen (kd) keskittäisi hallinnon.

–Meillä voi olla hallinnollisesti yksi sosiaali- ja terveysasema, mutta meillä pitää olla paikallisia satelliittikeskuksia lähellä ihmistä. Tämä sama olisi toiminut kuntien kouluverkoissakin. Karsimalla hallintoa voidaan tuottaa palveluita lähempänä, Tuppurainen sanoo.