Härkätien Puhelimen yhtiökokous hyväksyi yhtiön liiketoimintajärjestelyn

0
Härkätien Puhelimen toimitusjohtaja Jouni Jaakkola ja kokouksen puheenjohtaja Jarkko Ruohola esittelivät liiketoiminnan siirron taustoja kokousväelle.

HÄRKÄTIE. Tiistaina kokoontunut Härkätien Puhelimen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön liiketoiminnan siirron Lounealle. Lounean yhtiökokous kokoontuu tammikuussa käsittelemään samaa asiaa.

Teletoiminta sopimuksineen samoin kuin koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta siirtyvät Lounealle. Yhtiö jatkaa kuitenkin vanhalla nimellä kevään yhtiökokoukseen saakka.

–Kevään yhtiökokouksessa yhtiön hallitus kertoo tarkemmin siitä, millaisilla kuvioilla teletoiminnasta luopunut yritys suuntaa tulevaisuuteen, Härkätien Puhelimen hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio sanoi.

Kokous hyväksyi myös asiaan liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset. Näistä ensimmäinen koski tiukempaa äänileikkuria, jonka mukaan kukaan ei voi äänestää enemmällä kuin 1/30 osalla kokouksessa edustetuista äänistä, kun leikkuri tähän asti on ollut 1/10. Toinen muutos koski uutta lunastuslauseketta.

– Tiukennuksilla varaudutaan tilanteeseen, jossa Lounean toiseksi suuremmaksi omistajaksi ponnahtanut Härkätien Puhelin joutuisi valtausyrityksen kohteeksi, toimitusjohtaja Jouni Jaakkola totesi.

Vilkkaassa keskustelussa painotettiin erityisesti sitä, että alueella tarvitaan paikallista palvelua, jolla on tutut kasvot. Kaikki päätökset tehtiin kuitenkin yksimielisesti ilman vastaehdotuksia.

Hallitus sai myös pyytämänsä valtuudet omien osakkeiden hankitaan. Yhtiön hallitus aikoo hankkia 200 kappaletta omia osakkeitaan hintaan 2 400 euroa. Hinta on nelinkertainen verrattuna vuotta aiempaan.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Raunion viesti osakkeen omistajille kuitenkin oli, että viisainta on edelleenkin olla nyt tekemättä mitään.

Kokouksessa suosittiin pandemia-ajan henkeen sopivasti valtakirjoja. Paikalla oli 26 henkilöä, jotka edustivat 61 osakasta ja 419 osaketta, joten edustettuna oli lähes 20 prosenttia yhtiön hajallaan olevasta omistuksesta.