Lentäjät pelkäävät Oripään lentokentän näivettyvän, jos kaavailulle tankkauspaikalle ei heru ympäristölupaa

0
Lentopaikan päällikkö Tapio Korpela pitää vanhan tankkauspaikan sijaintia hyvänä. Hän toivoo, että uusi tankkauspaikka tehtäisiin samoille sijoille.

ORIPÄÄ. Oripään lentokentälle 1980-luvulla tehty tankkauspaikka säiliöineen ei täytä tämän hetken ympäristövaatimuksia.

Ympäristönsuojelupalveluja Oripään kunnalle tuottava Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto on kehottanut tankkauspaikkaa hallinnoivaa Turun Lentokerhoa hakemaan ympäristöluvan muutosta. Myönteinen lupapäätös mahdollistaisi uuden tankkauspaikan rakentamisen.

Kerho aikoo toimittaa Oripään kuntaan muutoshakemuksen, kunhan kaavaillun tankkauspaikan piirustukset valmistuvat.

Ympäristötoimiston ympäristöpäällikkö Jukka Rekon mukaan nykyistä tankkauspaikkaa ei ole asetettu käyttökieltoon. Siitä ja uuden ympäristöluvan hyväksymisestä päättää viime kädessä Oripään tekninen lautakunta. Reko toteaa, että tankkauspaikan uusiminen on joka tapauksessa välttämätöntä.

Koska tankkauspaikkaa kaavaillaan pohjavesialueelle, ympäristöluvan muutoshakemus on käytettävä lausuntokierroksella Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Koko lupaprosessi kestänee 3–5 kuukautta.

–Pohjavesialueilla sijaitsevilta jakeluasemilta edellytetään muun muassa tankkaus- ja täyttöpaikkojen sekä säiliökaivannon maaperän suojausta HDPE-kalvoilla, asianmukaista sadevesiviemäröintiä hiekan- ja öljynerotus- sekä sulkuventtiilikaivoineen. Jakeluasema-asetus ja -standardi asettavat vielä muitakin teknisiä sekä ympäristönsuojelullisia vaatimuksia, Reko luettelee.

Tankkauspaikka tarvittaisiin kesäksi

Marttilalainen taitolentäjä Raimo Nikkanen tuumaa tankkauspaikan kohtalon viitoittavan Oripään kentän tulevaisuutta. Ilman sitä lentotoiminta uhkaa näivettyä.

Polttoainetta tarvitaan purjekoneiden hinaamisessa käytettävään moottorikoneeseen. Vaihtoehtoisesti purjekoneita voidaan hinata vintturilla, mutta sitäkin täytyy tankata.

Suomalaiset taitolentäjät ovat keskittäneet harjoitteluaan Oripäähän. Nikkasen mukaan 100LL-lentobensiinin saaminen kentän säiliöstä on taitolentotoiminnan elinehto. Tankkauspaikka on tärkeä myös metsäpalo- sekä etsintälentoja silmälläpitäen.

Nikkanen suunnittelee ensi kesäksi Oripäähän vanhojen lentokoneiden kokoontumista, jonka osallistujat tarvitsevat tankkausmahdollisuuden.

Kaivo pahimman varalta

Lentopaikan päällikkö Tapio Korpela kertoo, että kentän käyttäjillä on yhteinen tahtotila tankkauspaikan rakentamiseksi kuin myös pohjavesien suojelemiseksi.

Maaperäsuojausten ohella Oripäähän kaavaillun tankkauspaikan keskeinen rakenne on keräyskaivo. Mikäli polttoainetta pääsee tankatessa maahan, se valuu kaivoon, josta se imetään pois.

Korpela korostaa kaivon olevan varoväline. Hänen tiedossaan ei ole tankkaustapahtumaa Oripäästä, jossa lentokonebensiiniä olisi valahtanut maahan. Sellaista ei muista myöskään Raimo Nikkanen, joka on ilmaillut Oripäässä vuodesta 1975.

Tankkauspaikan uusimisen ohella lentokentän käyttäjillä on vieläkin akuutimpi huoli. Korpela kertoo kiitoradalla yölliseen aikaan ajavista driftaajista. Heidän käytyä kiitorata muistuttaa perunapeltoa.

–Autojen jäljet jäätyvät rataan, jonka jälkeen sitä ei voi käyttää lentotoimintaan, ei edes suksikoneilla. Lisäksi jäätyneet jäljet viivästyttävät kentän käyttöönottoa keväällä, Korpela huokaa.

Hän toivoo vanhempien muistuttavan nuoria, ettei moinen ajelu ole sallittua.