Maskivastaisia flyereita jaettu Aurassa postilaatikoihin

0
Ainakin Aurassa ja Kyrössä on jaettu lapsille ja nuorille suunnattuja maskivastaisia flyereita. Auranmaan koulujen rehtoreihin ei flyereiden johdosta ole oltu yhteydessä. Rehtoreiden mukaan maskien käyttö on kouluissa sujunut kohtuullisen hyvin ja maskien käytöstä kieltäytyviä on ollut vähän.

AURA. Aurassa on jaettu postilaatikoihin lapsille ja nuorille osoitettuja flyereita, joissa kannustetaan maskittomuuteen koulussa. Oikeutta olla ilman maskia perustellaan kirjeessä perustuslain ja yhdenvertaisuuslain pykäliin vetoamalla.

Lehtisissä ei kerrota niiden jakajaa, mutta todennäköisesti taustalla on Turun koronatoimintaryhmä.

–Tosiaan, me eli Turun koronatoimintaryhmä on jakanut flyereita Auraan, kuten muuallekin Turun seudulle, Olli Tammilehto kertoo.

Turun koronatoimintaryhmä on Tammilehdon mukaan puoluepoliittisesti sitoutumaton, vapaa ja epämuodollinen kansalaisryhmä, joka on osa kansainvälistä koronakriittistä liikettä ja joka kokee virallisen koronakertomuksen vääräksi. Maskivastaisten flyereiden jakamista hän pitää tavanomaisena kansalaistoimintana, joka on olennainen osa länsimaista demokratiaa ja johon sananvapaus antaa mahdollisuuden.

Tammilehdon mukaan flyereiden jakamisen taustalla on enemmän yhteiskunnalliset kuin terveydelliset syyt. Hän katsoo, että normaali kanssakäyminen vaarantuu maskien myötä ja uskoo maskien käytön vaikuttavan haitallisesti lasten kehitykseen.

Turun koronatoimintaryhmä nojaa ajatuksiaan koronatoimenpiteitä kritisoivaan Great Barrington julkilausumaan, jonka on heidän mukaansa allekirjoittanut 15 700 tutkijaa ja 46 000 lääkäriä tai muuta terveydenhuollon ammattilaista. Suomalaisia alan asiantuntijoita ei julkilausuman nettisivuille listatuista allekirjoittajista löydy.

Aurassa jaetuissa flyereissa viitataan mahdollisten terveydellisten tai yhteiskunnallisten haittojen sijaan lakipykäliin, joiden nojalla voi lehtisten kirjoittaneiden tulkinnan mukaan kieltäytyä maskien käytöstä. Pykälät liittyvät syrjinnän kieltämiseen sekä koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta.

AURAN yhtenäiskoulun vs. rehtoriin Anu Pudakseen ei tiistaihin mennessä oltu otettu yhteyttä flyereiden johdosta. Hän ei myöskään ollut nähnyt lehtisten sisältöä, joten ei hän ei voinut ottaa kantaa suoraan niihin.

–Koulua sitoo viranomaisyhteistyö ja me suosittelemme sitä, mitä viranomaiset suosittelevat, Pudas toteaa yleisellä tasolla.

–Olen kuitenkin iloinen, että koulun alueelle näitä ei ole tuotu. Pidän sitä propagandana, jos koululaisia ahdistellaan, hän jatkaa ja toteaa, että on vanhempien asia tehdä päätökset lasten maskien käytöstä.

Auran yhtenäiskoulussa maskit ovat suosituksen mukaan käytössä kaikilla luokka-asteilla. Pudaksen mukaan oppilaat ovat pääsääntöisesti suhtautuneet maskeihin positiivisesti ja vanhemmiltakin on tullut vain muutamia yhteydenottoja maskeihin liittyen. Näistä osassa on kerrottu, ettei lapsen haluta käyttävän maskia ja osassa on kerrottu terveydellisistä syistä, joiden vuoksi lapsi ei voi pitää maskia.

Kaikkinensa maskittomia on Pudaksen mukaan vähän eikä heihin ole hänen mukaansa kohdistettu koulussa erilaista kohtelua kuin maskia käyttäviin.

 


Maskien käyttö sujuu kohtuullisen hyvin

Riihikosken ja Elisenvaaran yhtenäiskouluissa sekä Kosken seudun yläasteella maskien käyttö on rehtoreiden mukaan sujunut kohtuullisen hyvin. Koskella tilanne maskien käytön suhteen on Jouni Karvosen mukaan ilahduttavan hyvä.

–Oppilaat ovat hienosti jaksaneet käyttää niitä. Käyttöaste on korkea.

Karvosen mukaan koronatoimista yleensä ja muutenkin koronan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan on keskusteltu paljonkin nuorten kanssa.

–On hyvä, että nuoret ja aikuisetkin saavat jutella tuntemuksistaan ja näkemyksistään näinkin kokonaisvaltaisesti elämäämme vaikuttavasta asiasta. Yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhalletaan tässäkin asiassa. Olen todella ylpeä nuoristamme, koulun henkilöstöstä ja nuorten kotijoukoista! Kaikki tekevät omalta osaltaan huipputyötä, Karvonen sanoo.

Rehtoreihin ei ole oltu Riihikoskella, Kyrössä ja Koskella yhteydessä esimerkiksi maskivastaisten flyereiden johdosta. Elisenvaaran Mika Virtanen kuitenkin tietää, että niitä on jaettu myös Kyrössä.