Lisää tuulivoimaa yhteistyöllä

0

Marttilassa on selvitetty, olisiko kunnassa mahdollista rakentaa lisää tuulivoimaa. Hiljattain valmistunut Verhonkulman alue on osoittanut, että tuulivoiman rakentaminen tuo kuntaan merkittäviä lisätuloja ja ympäristöhaitatkin ovat ainakin useimpien mielestä kohtuulliset.

Selvitysten mukaan näyttäisi siltä, että tuulivoimahankkeita kannattaisi nyt viedä eteen päin ylikunnallisina yhteistyöhankkeina. Jos Pöytyä muuttaisi aiemmin tekemiään päätöksiä, tuulivoimaa voisi rakentaa lisää Santinkulmalle kuntarajan molemmin puolin. Simalan metsäkulma taas muuttuisi kannattavammaksi, jos Koski muuttaisi aiempia tuulivoimalle kielteisiä kantojaan.

Verhonkulman suunnittelun aikoihin tuulivoima herätti paljon vastustusta niin Koskella kuin Pöytyällä ja vain Marttila lähti toteuttamaan tuulivoimapuistoa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon.

Ilmastonmuutos kannustaa etsimään uusiutuvia tapoja tuottaa energiaa ja levoton maailmanpoliittinen tilanne kannustaa lisäämään energiaomavaraisuutta. Sekin puhuu tuulivoiman puolesta, että kyseessä on hajautettu tapa tuottaa energiaa. Suuntaus suurvoimaloista kohti hajautettua energiantuotantoa on vähemmän haavoittuva. Tärkeää on myös se, että tuulivoiman kannattavuus on parantunut huimasti ja toiminta on nykyään markkinaehtoista.

Tuulivoiman haittoja ei sovi vähätellä, mutta haitatonta tapaa tuottaa sähköä ei ole. Tuulivoimaa rakennettaessa on pidettävä huolta siitä, että ne keille siitä haittaa koituu, saavat asianmukaisen korvauksen.