Marttilaan vaikea saada mahtumaan lisää tuulivoimaa

0
Ainakaan Verhonkulmalle Marttilaan ei enää mahdu voimaloita.Verhonkulmalla on nyt kuusi voimalaa. Kuva on otettu kymppitieltä Kosken puolelta.

MARTTILA. Mahdollisuudet rakentaa Marttilaan lisää tuulivoimaa vaikuttavat rajallisilta. Esiselvityksessä on löytynyt vain yksi alue, jolle tuulivoiman rakentaminen olisi asutuksen puolesta mahdollista. Aluearkkitehti Pilar Meseguerin mukaan vain Simalan Metsäkulmalta löytyy alue, jossa asutukseen on vähintään kilometrin etäisyys. Vieressä on Natura-alue Karhunperänrahka, joka on luokiteltu erityisten suojelutoimien alueeksi.

–Simalan Metsäkulmalle mahtuisi ehkä noin kuusi tuulivoimalaa, Meseguer sanoo huomauttaen, että tuulivoimaloiden suunnittelu alueelle vaatisi ympäristövaikutusten arvioinnin.

Tuulivoimavaihemaakuntakaavaan aluetta ei ole merkitty. Ainoat tuulivoimavaihemaakuntakaavaan Marttilassa merkityt alueet ovat jo tuulivoimalle valjastettu Verhonkulma sekä Santinkulma. Verhonkulma on Meseguerin mukaan Marttilan puolella jo täynnä. Marttilan puolelle voimaloita ei voida rakentaa lisää ilman, että etäisyys asutukseen putoaisi alle kilometriin.

Voimaloiden suunnittelu Santinkulmalle vaatisi Meseguerin mukaan myös Pöytyän kiinnostuksen. Tuulivoimaloille mahdollisesta alueesta isoin osa on Pöytyän puolta. Meseguerin mukaan Marttilan puolelle jäävä nurkka on niin pieni, ettei pelkästään sille  kannata suunnitella voimaloita.

–Jos alueelle ei saada kuutta voimalaa, voi olla hankala löytää kiinnostunutta tuulivoimatoimijaa, hän miettii ja huomauttaa tarvittavan infran rakentamisen olevan niin kallista, ettei alle kuutta voimalaa kannata lähteä rakentamaan.

Tuulivoimaloiden suunnittelu Simalan Metsäkulmallekin muuttuisi Meseguerin mukaan kannattavammaksi, jos Koski lähtisi mukaan suunnitteluun.

MAHDOLLISUUKSIA lisätuulivoiman rakentamiseen on Marttilassa selvitetty kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteesta. Kokoomus teki marraskuussa 2020 tuulivoiman lisärakentamisesta aloitteen, jossa ehdotettiin tuulivoima-alueeksi Heikolaa Salon rajalla.

Kokoomuksen valtuustoryhmä arvioi tuolloin, että kunnan omistuksessa olevalle alueelle pystyisi sijoittamaan parhaassa tapauksessa jopa noin 20 tuulivoimalaa. Aloitetta tuulivoima lisärakentamisesta kokoomus perusteli voimaloista saatavilla verotuloilla, joilla voitaisiin turvata Marttilan kunnan toimintakykyä ja elinvoimaisuutta. Verhonkulman tuulipuisto oli otettu samana vuonna käyttöön ja voimalaitosveron merkitys pienen kunnan tulonmuodostuksessa oli pantu merkille.

Tehdyn esiselvityksen laihasta annista huolimatta kokoomuksen aloitetta ei vielä olla hautaamassa, vaan aloitteen käsittely on kunnassa edelleen kesken.