Srk-liitoksen valmistelu etenee: Martinkoskelaisia tiedotetaan maaliskuussa, lopullisen päätöksen tekee kirkkohallitus

0
Kuvassa vasemmalla on Martinkosken seurakunnan Kosken kappeli, joka on rakennettu kellotapuliin.

KOSKI / MARTTILA. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli päätti 13.1. perustaa seurakuntajaon muutosaloitteen laadintaa varten ohjausryhmän ja se pyysi Martinkosken ja Salon seurakuntia valitsemaan edustajansa ryhmään.

Tuomiokapituli on katsonut rakennemuutoksen suunnan olevan luonteva maantieteen, seurakuntaliitoskokemusten sekä resurssien perusteella.

Ohjausryhmä kokoontuu helmi- maaliskuun aikana neljästi. Salon kirkkoherra Timo Hukan lähettämän tiedotteen mukaan ensimmäinen kokous pidettiin rakentavassa ja hyvässä hengessä 16.2. Seuraava kokous on 23.2.

Kummankin seurakunnan kirkkovaltuustot antavat lausunnon mahdollisesta seurakuntia koskevasta rakennemuutoksesta tuomiokapitulille huhtikuun loppuun mennessä. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsittelee rakennemuutosta 11.5. Lopullisen päätöksen mahdollisesta seurakuntaliitoksesta tekee kirkkohallituksen täysistunto.

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä seuraavia asiakokonaisuuksia: toiminta, henkilöstö, veroprosentti, kiinteistöt, hautaustoimen järjestäminen sekä hallinto. Rakennemuutoksen päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuminen kummankin seurakunnan alueella sekä henkilöstön asema.

Prosessin aikana toimitetaan lakisääteiset henkilöstön kuulemiset sekä seurakuntalaisten informaatiotilaisuus.

Seurakuntalaisille suunnatut avoimet informaatiotilaisuudet järjestetään sunnuntaina 6.3. Marttilan kirkossa (Kirkkotie 3) jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 11.30 ja Salon kirkossa (Kirkkokatu 5) kello 15.