Aurajoki kaipaa ehostusta

0

Oripäässä suunnitellaan sekä hulevesien johtamista Aurajokeen että Aurajoen kunnon kohentamista. Suunnitelmat ovat alustavia, mutta tähtäimessä on merkittävä hanke, joka voi sisältää muun muassa kalakannan elvyttämistä ja laiduntamisen lisäämistä. Ravinnekierrätystä olisi mahdollista tehostaa laskeutusaltailla.

Aurajoki on alkulähteillään Oripäässä vielä kovin pieni, mutta kaikki hankkeet joen kunnon parantamiseksi ovat tervetulleita. Joen vesi on selvästi vähentynyt Oripään ja Pöytyän alueilla. Joki on osittain ummessa ja vielä Riihikoskenkin kohdalla vettä on varsinkin kuivina kesinä todella vähän. Yhdeksi syyksi on uumoiltu ilmastonmuutosta, minkä vuoksi maa on ollut monina vuosina sula lähes ympäri vuoden. Sulan maan aikaan maata valuu enemmän jokeen.

Hulevesien johtaminen Aurajokeen ja niiden saaminen pois Kakolaan menevästä putkesta kuulostaa sekin järkevältä. Ensin on tietysti tutkittava, että hulevedet todella ovat niin puhtaita, että ne voidaan jokeen johtaa.

Aurajoki on koko Auranmaan alueella pitkälti käyttämätön mahdollisuus. Sitä ei juuri hyödynnetä matkailussa tai virkistyksessä, vaikka se on varmasti maakunnan tunnetuin joki. Aurajoen matkailutie -hankkeen kaveriksi sopisi hyvin hanke, joka tähtäisi joen elävöittämiseen ja sen virkistyskäytön lisäämiseen. Se tietysti edellyttää, että joessa on tarpeeksi riittävän puhdasta vettä.