Loimaan seudun liikenneturvallisuutta halutaan parantaa – Ratkaisuja haetaan asukaskyselyllä

0

SEUTUKUNTA. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Loimaan seudun kunnat ovat käynnistäneet liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan. Suunnittelun lähtökohtana on niin sanottu nollavisio, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua alueen tieliikenteessä. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla 10.4.2022 mennessä kyselyyn, jossa voi kertoa omat ajatukset painotuksista ja tehokkaimmista keinoista.

Toimenpiteitä seudun liikenteessä tarvitaan, sillä viimeisen viiden vuoden aikana (2017–2021) alueen tieliikenteessä on menehtynyt yhteensä 14 ihmistä eli keskimäärin noin kolme ihmistä vuosittain. Nuorten liikenneturvallisuustilanne on erityisen heikko.

Seudun asukkaille ja toimijoille suunnatussa kyselyssä pyritään selvittämään, minkä liikkujaryhmän tai ryhmien turvallisuudesta ollaan erityisesti huolissaan, mitkä ovat keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat ja millä keinoin liikenneturvallisuutta voitaisiin tehokkaimmin parantaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitelman painotusten ja toimenpiteiden valinnassa. Kyselyllä ei kerätä vastaajista mitään yksilöiviä tietoja.

Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeessa mukana ovat myös Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä kuntien monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät. Hanke valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen lopputuloksena jokainen seudun kunta saa oman liikenneturvallisuussuunnitelman, jolla toteutetaan valtakunnallisia ja seudulle sovittuja liikenneturvallisuustavoitteita. Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan tehokkaasti vähennettyä.

Syksyllä 2021 toteutetun liikenneturvallisuuskyselyn perusteella suurimmat huolenaiheet seudulla liittyvät turvattomiin liittymiin, korkeisiin ajonopeuksiin ja turvattomiin tienylityksiin. Kyselyn esille nostamia vaaranpaikkoja analysoidaan tarkemmin nyt käynnistyneessä hankkeessa.

Kyselyyn voi osallistua osoitteessa https://www.menti.com/16air3dkxd/