Yhteistyön merkitys korostuu hyvinvointialueella

0

Auranmaa ei saanut hyvinvointialueen paikkajaossa ääntään kuuluviin niin hyvin kuin olisi ollut toivottavaa. Päätöksiin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa monella tavalla. Auranmaalaisten aluevaltuutettujen on nyt panostettava yhteistyöhön muiden samankaltaisilta alueilta kotoisin olevien valtuutettujen kanssa.

Suurin uhka liittyy palveluiden keskittämiseen, jota maaseutukuntien on torjuttava yhdessä. Muutoksia tuskin tapahtuu kovin nopeasti, sillä esimerkiksi Turun terveyskeskukset ovat jo nyt ylikuormitettuja, joten niihin tuskin kaivataan lisää potilaita maakunnasta. Muutosta loiventaa sekin, että ensi vuoden alussa aloittava hyvinvointialue joutuu joka tapauksessa maksamaan kunnille lähivuosina vuokraa sote-kiinteistöistä, joten niissä on järkevää pitää myös toimintaa.

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että viiden vuoden sisällä keskittymistä tapahtuu. Myös palvelutasoissa kuten siinä miten nopeasti lääkärin vastaanotolle pääsee, tapahtuu varmasti muutoksia. Yksi sote-uudistuksen perusteluista on, että palvelutaso on eri paikkakunnilla kovin erilainen. Käytännössä yhtenäistäminen tarkoittaa sitä, että hyvän palvelutason alueilla taso laskee ja huonommilla taso nousee. Todennäköisesti tapahtuu paljon sellaistakin, mitä ei ole osattu ennakoida. Toivoa sopii, ettei hallinnon uudistaminen tule kohtuuttoman kalliiksi, jotta rahaa jää myös ihmisten hoitamiseen.