Irti houkutusten ja vaatimusten noidankehästä – Teemakurssilta lukiolaisille oppia stressinhallintaan

0
Elisenvaaran lukion teemaviikon tarjontaan sisältyi myös elämä ja opiskelu haltuun -kurssi, jolla pohdittiin muun muassa keinoja stressinhallintaan.

PÖYTYÄ/Kyrö. Toukokuun ensimmäinen viikko toi Elisenvaaran lukiolaisille odotettua vaihtelua tavanomaiseen opiskeluun. Jo perinteeksi muodostuneen teemaviikon aikana tarjolla oli vaelluskurssia, leirikoulumatkaa Tukholmaan ja Upsalaan, työelämään tutustumista sekä rikostarinoita englanniksi. Mahdollisuus oli myös tutkiskella omaa itseään elämä ja opiskelu haltuun -kurssilla, jossa haettiin käytännön apuja stressiin ja elämänhallintaan.

Parikymmentä vuotta Elisenvaarassa opettanut psykologian ja uskonnon opettaja Kati Käiväräinen toteaa opiskelijoiden stressin mutta myös alisuoriutumisen lisääntyneen. Taustalla vaikuttaa hänen mukaansa se, että samaan aikaan kun kaikenlaiset houkutukset ovat lisääntyneet ovat myös yhteiskunnan asettamat vaatimukset koventuneet. Houkutuksista ja vaatimuksista muodostuu noidankehä, jossa osa opiskelijoista stressaantuu ja osa menettää motivaationsa.

–Pitkäjänteisen työn tekeminen on vähentynyt ja keskittyminen heikentynyt, Käiväräinen sanoo ja pohtii, että osa nuorten kokemasta stressistä on itse aiheutettua.

Tällä hän viittaa kännykällä vietettyyn aikaan ja oman hyvinvoinnin laiminlyömiseen. Käiväräisellä on huoli nuorten käyttämästä runsaasta ruutuajasta ja nukkumattomuudesta. Hänen vetämällään kurssilla nuoria heräteltiinkin huomaamaan asioiden yhteyksiä toisiinsa. Kurssilla muun muassa pohdittiin, miten tavoitteita voi saavuttaa, sekä etsittiin ja löydettiin aikavarkaita, joihin lukeutuu myös somessa roikkuminen.

Kurssin vetäjinä toimi myös opiskeluhuollon väkeä. Koulupsykologi Jenni Aaltosen johdolla nuoret listasivat heille stressiä aiheuttavia asioita.

–Koeviikko, koulu, keskeneräiset asiat, kiire, ihmissuhteet, työn laatu, nuoret luettelivat.

Kurssilla he olivat jo oppineet tunteiden ja ajatusten yhteyksiä käyttäytymiseen. Aaltonen kehottikin käsittelemään stressiä tunteena ja pohtimaan, minkälaisen merkityksen sille tunteelle antaa. Aaltonen antoi myös tehtäväksi miettiä, mitä keinoja stressin hallintaan voi käyttää ja minkälaisia lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia käytetyillä keinoilla voi olla. Hän huomautti, että osa keinoista, kuten syöminen, voi siinä hetkessä toimia mutta liiallisuuksiin mennessään aiheuttaa vain lisää ongelmia.

Hyviksi keinoiksi hallita stressiä nuoret totesivat asioiden ylös kirjaamisen ja priorisoinnin.

–Se onkin autuaallista, kun voi vetää viivan tehdyn asian yli, Käiväräinen totesi.