Kunnanjohtaja ehdottaa Liedolle kaupunkinimitystä

0

LIETO. Liedossa pohditaan kunnan nimityksen vaihtamista kunnasta kaupungiksi. Kunnanjohtaja Mika Ingi ehdottaa, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle kaupunkinimityksen käyttöönottoa.

Kuntalain mukaan kunnan nimen muuttamisesta päättää valtuusto. Kunta voi käyttää nimitystä kaupunki, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaiselle yhdyskunnalle asetettavat vaatimukset. Kaikki kunnat ovat hallinnollisessa mielessä kuntia eikä kaupunkinimityksellä ole oikeudellisesti merkitystä kunnan aseman tai oikeuksien kannalta.

Ingin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon siirtyessä hyvinvointialueelle on tärkeää, että uusilla päätöksentekijöillä on kaikki tieto Liedon kunnan todellisesta statuksesta. Nimen muutoksella haetaan selkeyttä Liedon asemaan tasa-arvoisena kaupunkimaisena toimijana muiden Turun alueen kehyskuntien joukossa.

Nimenmuutoksen arvioidaan vähentävän väärinymmärrysten riskiä Liedon kehitystasosta ja parantavan Liedon mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointialueen halukkuuteen kehittää palveluja Liedon alueella.

Nimen muutoksesta seuraa hallinnollista työtä yhteystietojen, asiakirjojen, toimielinten ja henkilöstön nimikkeiden muuttamisesta. Kaupunki-nimityksen katsotaan kuitenkin kuvaavan kuntaa paremmin nykyistä Lietoa, sen toimintoja ja Liedon asemaa Turun seutukunnassa.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina.