Pöytyä muistuttaa Väylävirastoa tärkeästä rautatiestä

0
Pöytyän kunnan mielestä Turku -Tampere-radan ylläpito ja kehittäminen on tärkeää.

PÖYTYÄ. Väylävirasto on pyytänyt kunnilta ja muilta sidosryhmiltään lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. Pöytyän kunta toteaa lausunnossaan, että väyläverkon kehittämisessä tulisi siirtyä pistemäisestä ajattelusta liikennekäytäväajatteluun, jossa eri liikennemuodoista rakentuvien, myös poikittaisten, liikennekäytävien palvelutasoa ja turvallisuutta kehitettäisiin koko mitaltaan pitkäjänteisesti.

Pöytyän lausunnossa huomautetaan, että valtatie 9 ja siihen liittyvän ratayhteyden kehittäminen osana eteläisen Suomen kasvukolmiota kahden merkittävän kaupunkiseudun Turun ja Tampereen välillä on investointiohjelmassa kokonaan unohdettu. Kyseinen yhteys on osa TEN-T kattavaa verkostoa sekä merkittävä väylä elinkeinoelämän, työssäkäynnin ja matkailun kannalta.

Pöytyän on vaikea nähdä riittäviä perusteita sille, että ohjelmassa esitettyjen keskeisten arviointiperusteiden pohjalta valtatie 9 kehittäminen välillä Turku–Tampere ei mahdu mukaan investointiohjelmaan.

Valtatie 9 investointeja välillä Turku–Tampere puoltavat Pöytyän mielestä nykyisen valtatien heikko liikenneturvallisuus ja liikenteellinen sujuvuus sekä tien merkitys elinkeinoelämän kuljetusten ja työmatkaliikenteen kannalta. Valtatie 9 turvallisuutta parantavat tiehankkeet välillä Turku–Tampere tulisikin saada investointiohjelmassa kiireellisesti toteutettavien hankkeiden joukkoon.