Pöytyälle ehkä sittenkin tuulivoimaa – Vuonna 2015 tehtyä päätöstä esitetään kumottavaksi

0

PÖYTYÄ. Pöytyälle saattaa sittenkin tulla tuulivoimaa, jos valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen vuonna 2015 tehdyn tuulivoiman rakentamista koskevan periaatepäätöksen kumoamisesta. Jatkossa edellytykset teollisen mittakaavan tuulivoimaloille selvitettäisiin kaavoittamalla.

Pöytyän valtuusto päätti vuonna 2015, että tuulivoimalan etäisyys asutuksesta pitää olla vähintään kymmenkertainen voimalan siiven kärjestä mitattuun kokonaiskorkeuteen nähden, paitsi jos minimietäisyyttä lähempänä asuvat myöntävät luvan säännöstä poikkeamiseen. Etäisyysvaatimus ei koske tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on enintään 80 metriä ja enimmäisteho enintään yksi megawatti.

Käytännössä valtuuston linjaus estänyt tuulivoimapuistojen rakentamisen Pöytyälle.

Vuonna 2015 tehtyä päätöstä on käsitelty aloitteiden pohjalta valtuustossa vuosina 2020 ja 2021. Päätöksen muuttamista ei ole aiemmin pidetty tarpeellisena vaan on painotettu keskittymistä muihin uusiutuvan energian muotoihin.

Varsinais-Suomen liiton laatimassa maakuntakaavassa Pöytyälle on merkitty kolme tuulivoimala-aluetta, Santinkulma, Ortenoja ja Maanpäänkulma.

Pöytyällä tehdyn periaatepäätöksen kaltaisia pykäliä on Suomessa käytössä vähän.

Kunnanhallitus viittaa päätöksessään kunnan strategiaan, jonka mukaan uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään.

Kunnanhallituksen päätöksessä mainitaan kuitenkin erikseen, että Aurajokilaakson viljelymaisemaan ei saa sijoittaa teollisen tason aurinko- tai tuulivoimaloita.

Tuulivoimasta on keskusteltu viime aikoina myös Koskella ja Marttilassa. Marttilassa etsitään lisää paikkoja tuulivoiman rakentamiselle, Koskella taas on keskusteltu siitä, pitäisikö Verhonkulman rakentamisen aikaan tehtyä kielteistä päätöstä miettiä uudelleen.