Seutukunnan matkailussa on mahdollisuuksia

0
Marttilan ja Kosken elinkeinoasiantuntija Jaakko Salmi näki, että Loimaan seutukunnalla on mahdollisuus täydentää Turun ja saariston matkailukohteita.

SEUTUKUNTA. Loimaan seutukunnan eli Loimaan ja Auranmaan matkailun parissa työskentelevät kokoontuivat viime viikolla Sarka-museoon pohtimaan alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Tilaisuudessa tuli selväksi, että mahdollisuuksia on paljon, mutta ne ovat suurimmaksi osaksi käyttämättä. Yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän niin kuntien kuin yrittäjienkin kesken.

Matkailun tuotteistamisessa on myös onnistuttu, kuten kävi ilmi Auran kehittämisjohtajan Anna-Mari Alkion esitellessä Aurajoen matkailutien tarinaa.

Matkailun parissa myös yrittäjänä pitkään työskennellyt Marttilan ja Kosken elinkeinoasiamies Jaakko Salmi näki kuitenkin, että Turun ja saariston varjossakin voi menestyä.

–Turku ja saaristo ovat hyvin vetovoimaisia, mutta myös maakunnassa matkailun on mahdollista menestyä, jos löydetään täydentäviä vetovoimatekijöitä, Salmi muistutti.

Matkailu on kokenut koronan vuoksi kovia. Vuonna 2020 matkailutulo pieneni 40 prosenttia koronan vuoksi. Viime vuonna 90 prosenttia matkailutulosta tuli kotimaasta, kun vastaava luku vuonna 2019 oli vielä 67 prosenttia.

Paljon vahvuuksia

Salmi kävi läpi sekä matkailun yleisiä trendejä että asioita, joita Loimaan seutukunnan matkailussa on mahdollista tuotteistaa.

–Joet ja jokimaisemat, taide ja kulttuuri, lähiruoka, maalaisromantiikka, maaseudun maisemat, Salmi luetteli alueelle tyypillisiä, matkailijoita kiinnostavia asioita.

Lähimatkailun puolesta toimii myös se, että ilmastoahdistuksen ennakoidaan yleistyvän varsinkin nuorten keskuudessa. Matkailulta haetaan niin kulttuurista, sosiaalista kuin ekologistakin kestävyyttä.

Luonto kiinnostaa

Varsinkin 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneet ovat entistä enemmän kiinnostuneita hyvinvointimatkailusta.

Salmen näkemyksen mukaan matkailusta on tulossa entistä yksilöllisempää ja massamatkailu vähenee. Tämä korostaa sitä, että matkailutoimijoiden on oltava entistä paremmin näkyvillä myös digitaalisissa kanavissa. Matkailun kasvavia trendejä ovat myös luontomatkailu ja turvallisuus.

Loimaan seutukunnalle edullinen trendi on paikasta riippumattoman työn yleistyminen, jolloin työtä, vapaa-aikaa ja matkailua yhdistellään entistä enemmän. Yhä useampi ymmärtää, ettei hienoja asioita löytääkseen tarvitse matkustaa etelän hiekkarannoille, vaan nähtävää ja koettavaa löytyy aivan läheltäkin.


Jokivarsikumppanit kysyy toiveita

Matkailun kehittämiseen on saatavilla myös rahoitusta. Yksi kanava on Leader-rahoitus, jonka uusi ohjelmakausi alkaa ensi vuonna. Jokivarsikumppanit, joka tukee maaseudun elinvoimaisuuteen tähtäävää hanketoimintaa, valmistelee parhaillaan strategiaansa tulevalle kaudelle ja kysyy nettisivuillaan toiveita, ideoita ja ehdotuksia Leader-alueen kehittämiseen.

Kysely löytyy osoitteesta jokivarsikumppanit.fi