Vapaa-ajan palveluiden merkitys korostuu

0

Tuoreen tutkimuksen perusteella marttilalaiset ovat sangen tyytyväisiä vapaa-ajanpalveluihinsa. Korona-aikana tarjonta on ollut normaalia vähäisempää, mutta nyt toiminta on normalisoitunut. Voi olla, että vapaa-ajanpalveluiden arvostus nousi, kun huomattiin, miten ikävää oli kun niihin ei koronan vuoksi päässyt.

Vapaa-ajan palveluiden tuottaminen on Marttilassa niin kuin muissakin pienissä maalaiskunnissa yhteispeliä. Kunnan omat resurssit ovat hyvin rajalliset, mutta yhdessä järjestöjen kanssa syntyy toimiva paketti, missä kuntalaiset ovat aktiivisesti mukana paitsi palveluiden käyttäjinä myös niiden tuottajina.

Ensi vuoden alusta lukien kunnat joutuvat keksimään itsenä uudelleen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kuntien kontolta. Sivistys-, vapaa-ajan- ja elinkeinopalveluiden merkitys korostuu. Kunnista tulee entistä selkeämmin elinvoimakuntia. Tässä kilpailussa Marttilalla näyttäisi olevan varsin hyvät lähtökohdat. Marttila valittiin juuri omassa sarjassaan Suomen yritysmyönteisimmäksi kunnaksi ja myös vapaa-ajan palvelut näyttävät olevan kohdallaan.

Vapaa-ajan merkitys ja arvostus on ollut nousussa jo pitkään. Marttilan tapaisilla maaseutukunnilla on erinomaiset mahdollisuudet kilpailla asukkaista, jotka haluavat asua laadukkaasti lähellä luontoa, mutta silti kohtuullisen matkan päässä keskuksista. Vahvuuksien hyödyntäminen vaatii myös markkinointia. Marttilalaiset itse ovat varmasti hyvin perillä kuntansa vahvuuksista, mutta niistä pitää kertoa aktiivisesti myös mahdollisille muuttajille.