Liedosta tulee kaupunki

0

LIETO. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Lieto ottaa käyttöön kaupunkinimityksen. Aivan yksimielisiä kaupunkilaistumisesta kunnanvaltuutetut eivät olleet, vaan asiasta äänestettiin. Aluksi Juha Marjomaa (kesk.) esitti Merja Hermosen (vihr.) ja Minna Hallanheimon (kesk.) kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Marjomaan esitys hävisi niukasti äänin 21–22 kunnanhallituksen esitykselle, että valtuusto päättää kaupunkinimityksen käyttöönotosta.

Toisella äänestyskierroksella vastakkain olivat kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän esitys kaupunkinimityksestä ja perussuomalaisten esitys kuntastatuksella jatkamisesta. Kaupunkinimitys päätettiin ottaa käyttöön äänin 27–15.

Vappu Nieminen-Pihala (vihr.) esitti päätökseen ponnen, jonka mukaan Liedon kunnanvaltuusto edellyttää kunnan johtoryhmää tiedottamaan päätöksestä sitä kattavasti taustoittaen, sekä järjestämään kaikille kuntalaisille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Nimenmuutoksella haetaan selkeyttä Liedon asemaan tasa-arvoisena kaupunkimaisena toimijana muiden Turun alueen kehyskuntien joukossa. Nimenmuutoksen myös arvioidaan vähentävän väärinymmärrysten riskiä Liedon kehitystasosta ja parantavan Liedon mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointialueen halukkuuteen kehittää palveluja Liedon alueella.