Martinkosken ja Salon seurakuntaliitoksesta valitettiin hallinto-oikeuteen

0

MARTINKOSKI. Martinkosken seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Salon seurakuntaan on tehty kirkollisvalitus. Valittajat pyytävät, että hallinto-oikeus määrää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi kunnes päätös on saanut lainvoiman, ja että se kumoaa kirkkohallituksen täysistunnon päätöksen seurakuntaliitoksesta.

Valittajien mukaan päätös loukkaa hallintolain hyvän hallinnon periaatteita. Asian valmistelussa ei valittajien mukaan ole noudatettu hallintolaissa, kirkkolaissa eikä kirkkojärjestyksessä tarkoitettuja menettely- ja toimintatapasäännöksiä Valittajien mukaan kirkollishallitus ei myöskään ole toiminut asiassa kirkkolaissa määritellyn tehtävänsä eikä sitä täsmentävien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Valittajia oli yhteensä 16, jotka koostuivat muun muassa yksityisistä henkilöistä, yhdistyksistä ja luottamushenkilöistä. Valitukseen liitettiin noin 300 henkilön allekirjoittama adressi.