Kompostoreista on tehtävä ilmoitus – Toimeen kannattaa tarttua viimeistään syksyllä

0
Kuvassa on kevytrakenteinen kompostori.

AURANMAA. Bio- eli keittiöjätettä työstävät kompostorit on ilmoitettava 1.1.2023 alkaen kotikunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Auralaiset, marttilalaiset, pöytyäläiset ja lietolaiset tekevät ilmoituksen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Oripääläiset, koskelaiset ja loimaalaiset kuuluvat Loimi-Hämeen jätelautakunnan piiriin.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta julkaisee näillä hetkillä kotisivullaan tulostettavan ilmoituslomakkeen ja syksyllä ilmoitus on mahdollista tehdä netissä. Myös Loimi-Hämeen jätehuoltolautakunta on ryhtynyt keräämään kompostori-ilmoituksia.

– Kannattaa siis aktivoitua syksyn aikana, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vs. jätehuoltoasiamies Pirjo Rinne neuvoo.

Lomakkeessa kysytään muun muassa asuinhuoneistojen määrä, kompostoinnista vastaavan henkilön nimi, kompostorin tilavuus ja vuotuisen käyttöajan pituus. Useimpiin kysymyksiin vastataan rastitustekniikalla.

Viranomaiset tarkastavat vastauksista, että ilmoitettavat kompostorit ovat jätehuoltomääräysten mukaisia. Niissä tulee olla pohja, seinät sekä kansi eikä niihin saa päästä esimerkiksi jyrsijöitä. Tärkeää on myös, että ilmanvaihto pelaa ja ettei kompostoreista tule valumia.

Lomakkeessa tullaan tiedustelemaan myös kompostorin lämpöeristystä, joka ei ole pakollinen. Silläkään ei ole väliä, onko kompostori rakennettu taloyhtiön talkoissa tai ostettu jäteastioita myyvästä liikkeestä.

Biojäteastia tai kompostori

1.7. alkaen vähintään viiden asunnon rivi- ja kerrostaloissa on oltava joko biojätteen erilliskeräysastia tai kompostori.

– Kompostointi on siis aina vapaaehtoista, mutta siitä tulee ilmoittaa viranomaisille, Rinne tarkentaa.

Hän muistuttaa velvoitteen koskevan taajamissa olevia rivi- ja kerrostaloja.

Velvoite kiristyy 19.7.2024, joskaan sillä ei ole juuri vaikutusta Auranmaalle. Silloin kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa jokaisella kiinteistöillä on oltava joko biojätteen erilliskeräysmahdollisuus tai kompostori.

Tuleeko joku valvomaan kompostorien asianmukaisuutta?

– Ykköstavoitteemme on kerätä tiedot kompostoreista ja kannustaa asukkaita ilmoittamaan niistä. Jossain päin Suomea jätehuoltoviranomaiset tarkastavat kompostoreja pistokoemaisilla neuvontakäynneillä, mutta meillä ei ole sellaisia suunnitteilla, Rinne kertoo.

Jäteyhtiöt neuvovat

Jätehuoltolautakuntien edustajat pystyvät ilmoitusten perusteella kertomaan valtionhallinnon viranomaisille, monellako kiinteistöllä harjoitetaan kompostointia. Kompostorien ilmoitusvelvollisuus on lähtöisin EU-tason päätöksestä.

Tavoitteena on selvittää Suomessa kompostoitavan tai erilliskerättävän biojätteen määrä ja verrata sitä EU:ssa asetettuihin kierrätystavoitteisiin. Suomen kierrätystavoitteet on tuotu kansalliseen lainsäädäntöön jäteasetukseen.

Rinteen mukaan kukaan ei riennä rankaisemaan, jos kompostorin kanssa ilmenee ongelmia. Hän kannustaa ottamaan ongelmatilanteissa yhteyttä kunnan jäteyhtiöön, jonka tehtävänä on jakaa neuvoja.