Lapset palaavat Tilhelään – Auran tilapulaa ratkotaan uudelleenjärjestelyillä

0
Lapset palaavat Tilhelään, kun kaksivuotisen esiopetuskokeilun ryhmä sijoitetaan Tilhelään. Päiväkotitoiminta Tilhelässä päättyi kesällä 2017. Tällä hetkellä Tilhelässä on sosiaali- ja vapaa-aikatoimen toimintoja. Kuva: Asko Virtanen

AURA. Auran kunnan toistaiseksi jatkuviin tilapulmiin haetaan ratkaisua Tilhelästä, jonne tehdään tilaa kaksivuotiselle esiopetuskokeilulle. Rakennus on edellisen kerran ollut lasten käytössä kesällä 2017, jolloin Tilhelässä vielä toimi päiväkoti.

Tilhelän alakertaan raivataan tilaa kaksivuotisen esiopetuskokeiluryhmän käyttöön siirtämällä vapaa-aika- ja liikuntatoimen toiminnot yläkerrasta Cafescoon ja kotihoitoyksikön työtilat, lääkejako, toimistopisteet ja sosiaalitilat alakerrasta yläkertaan. Kotihoidon esimiehen toimisto siirretään kunnan tyhjään vuokra-asuntoon Sillankorvantielle.

Auran varhaiskasvatuksella on ollut tilapulaa yksityisen päiväkodin Touhutaskun lopetettua toimintansa kesällä 2021 ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun käynnistyttyä. Samaan hetkeen on osunut esiopetukseen poikkeuksellisen iso ikäluokka. Tilapula on osittain siirtymässä koulun puolelle, mutta varhaiskasvatuksessakin lisätilaa tarvitaan, sillä uusia hakemuksia varhaiskasvatukseen on tullut alkukesän aikana ennätyksellisen paljon.

Kunnanhallitus yhtyi viranhaltijoiden näkemykseen, että Tilhelän toiminnoissa tehtävät muutokset ovat tarkoituksenmukaisin ratkaisu tilapulaan. Vaihtoehtona harkittiin erillistä parakkia. Kunnanhallituksessa todettiin, että tehdyllä ratkaisulla kukaan ei joudu parakkiin, kotihoidon henkilökunnan työpisteitä, yksikön esimiestä lukuun ottamatta, ei jouduta hajauttamaan ja varhaiskasvatuksen ryhmällä on soveltuva tila sekä sisällä että ulkona toimimiseen.

Kotihoidon osalta ratkaisu on tilapäinen kunnes uudet toimitilat valmistuvat uuteen kunnantaloon toukokuussa 2023. Varhaiskasvatuksen osalta jatko ratkaistaan tilanteen mukaan. Kunnanjohtaja Terhi Källin mukaan myös koululaajennuksen suunnittelu on käynnissä. Teknisen toimen kanssa on alustavasti sovittu käytännön järjestelyistä niin, että toimintavalmius uusin järjestelyin toteutuu 8.8. mennessä.