Aura järjestelee organisaatiotaan ja palkkaa hyvinvointijohtajan

0

AURA. Auran kunta palkkaa hyvinvointijohtajan ensi vuoden alusta alkaen. Hyvinvointijohtajan tehtävänä on kunnan hyvinvointityön koordinointi, sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialojen kokonaisvaltainen johtaminen sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien esittelijänä toimiminen. Perustettava hyvinvointitoimiala sisältää 1.1.2023 alkaen sivistystoimen alaisen toiminnan eli varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja kirjaston vastuualueet sekä vapaa-aikapalveluiden alaisen toiminnan eli vapaa-ajan sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden vastuualueet.

Hyvinvointijohtajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat HYTE-työn johtaminen, sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien hallinnollinen valmisteluvastuu, esihenkilönä toimiminen alaistensa vastuualueiden päälliköille, hyvinvointi toimialan talousvastuu sekä toimialan yleinen johtaminen ja kehittäminen.

Hyvinvointijohtajan viran perustamisesta päätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa kesäkuussa. Kunnanhallitus on hyväksynyt hyvinvointijohtajan tehtäväkuvauksen ja tehtäväkohtaisen palkan, joka on 4 700 euroa. Kunnanhallitus on myös myöntänyt täyttöluvan hyvinvointijohtajan vakinaisen viran kokoaikaiseksi täyttämiseksi 1.1.2023 alkaen ja nimennyt nimetä rekrytointia valmistelevan valintatyöryhmän.