Aura palkkaa osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan hankerahalla

0

AURA. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Auran kunnalle 5 100 euron valtionavustuksen lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Kunta käyttää avustuksen osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen ajalle 5.9.2022–31.5.2023. Valtionavustuksen osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 90 prosenttia ja kunnan osuus kustannetaan vapaa-aikatoimeen varatusta nuorisotyön talousarviosta.

Hankkeessa on tarkoitus järjestää monipuolista matalan kynnyksen maksutonta toimintaa auralaisille lapsille ja nuorille sekä laajentaa nuorisotyön kenttää. Toiminta pitää sisällään erilaisia kerhotoimintoja 9–18-vuotiaille nuorisokahvila Cafescossa.