Salon kirkkoherra veikkaa marttilalaisille ja koskelaisille hyvää vaalimenestystä

0
Martinkosken seurakunnan liittyminen Salon seurakuntaan 1.1.2023 tarjoaa koskelaisille ja marttilalaisille entistä paremmat mahdollisuudet pitää kirkkokiinteistöt kunnossa. Kuvassa on Kosken kirkko.

SALO. Salon seurakunnan kirkkoherra Timo Hukka arvelee edessä olevan seurakuntaliitoksen ja siitä koituvan jännityksen innoittavan marttilalaisia ja koskelaisia äänestämään marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa.

– Yleensä on käynyt niin, että liittyvältä alueelta on tullut periaatteellinen yliedustus, Hukka kertoo.

Korkea äänestysaktiivisuus on siivittänyt aikojen saatossa useita liittyvien seurakuntien ehdokkaita myös Salon kirkkoneuvostoon. Seuraavissa vaaleissa tilanne on monesti tasaantunut.

Salon seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä ja kirkkoneuvostoon 10 jäsentä sekä puheenjohtajana toimiva kirkkoherra. Kummankaan jäsenmäärä ei tule lisääntymään Martinkosken seurakunnan liittyessä Salon seurakuntaan 1.1.2023.

Valtuuston jäsenmäärä nousee 39:ään vasta sitten, kun seurakunnassa on yli 50 000 jäsentä. Salon seurakunnassa on marttilalaiset ja koskelaiset mukaan luettuina vajaat 46 000 jäsentä.

Toiveena laajat vaaliteemat

Seurakuntavaaliurakka lähti Marttilassa ja Koskella käyntiin, kun Martinkosken seurakunta nimitti viime keväänä oman vaalilautakuntansa, joka kutsuttiin toukokuussa Salon vaalilautakunnan kokoukseen. Siitä lähtien lautakunnat ovat hoitaneet vaaliasiaa Salosta käsin yksissä tuumin.

Parhaillaan Salossa odotetaan Martinkosken kirkkoneuvoston lausuntoa tulevista ennakkoäänestyspaikoista.

Kirkkoherra Timo Hukka toivoo, ettei liittyvän seurakunnan alueella luotaisi yhden asian liikkeitä tiettyjen paikallisten tavoitteiden pönkittämiseksi.

– Seurakunnan intresseissä on huolehtia kaikista alueista, hän sanoo ja toivoo ehdokkaiden ottavan vaaliteemoikseen kyllin laajoja asiakokonaisuuksia.

Keskiössä talous ja kiinteistöt

Minkälainen on kirkkoherran mielestä hyvä luottamushenkilö?

– Tehtävään koulutetaan, mutta päätöksentekokokemuksesta on hyötyä. Yksittäisen luottamushenkilön ammatillinen osaaminen on tärkeä asia ja sitä käytämme mielellämme hyväksi. Se korostuu paremminkin kirkkoneuvostossa kuin valtuustossa, Timo Hukka vastaa.

Etenkin talous- ja kiinteistöalojen asiantuntijoilla on seurakuntien kannalta arvokasta tietotaitoa. Tärkeimpiä valtuustossa päätettäviä asioita ovat veroprosentti ja kiinteistöjen myymiset sekä rakentamiset.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.