Tulevaisuus on opettajien käsissä

0

Riihikoskella päästään monien vaiheiden jälkeen aloittamaan koulutyötä riittävissä tiloissa, kun uuden koulun pihamaalle saatiin viipalekoulu. Riihikosken yhtenäiskouluhan on kärsinyt tilanpuutteesta siitä lähtien kun se otettiin käyttöön vuonna 2019.

Koko prosessi näyttää taas kerran sen, ettei hokkuspokkustemppuja ole olemassa. Riihikosken yhtenäiskoulun suunnitteluvaiheessa kustannusarviota pudotettiin reilusti alkuperäisestä, mutta silti tuloksena piti olla yhtä toimiva rakennus. Eipä ollut, mutta nyt kokonaisuus alkaa olla riittävä. Sinänsä kyse on tietysti positiivisesta ongelmasta, kun oppilaita riittää.

Uusi huoli alkaa olla siitä, että opettajista on pulaa. Varsinkin sijaisia on vaikea saada. Opiskelijoita on tulossa sijaisiksi vähemmän kuin aikaisemmin.

Opettajan ammatti on Suomessa perinteisesti ollut arvostettu ja koulutus hyvä moneen muuhun maahan verrattuna. Yhä enemmän kuuluu kuitenkin huolestuneita puheenvuoroja siitä, että moni opettaja harkitsee ammatinvaihtoa raskaaksi koetulta alalta. Opettajat ovat tulevien sukupolvien kasvattajina paljon vartijoina. Opettajien työssäviihtymistä myös kodit voivat tukea pitämällä huolen siitä, että kotien ja koulujen yhteistyö on toimivaa ja asiallista.