Tulevilla valtuutetuilla on tärkeä tehtävä valvoa Salon srk:n lupausten toteutumista

0
Martinkosken kirkkovaltuuston puheenjohtaja Outi Hacklin muistuttaa, että vielä on aikaa asettua ehdolle marraskuussa pidettäviin seurakuntavaaleihin.

MARTTILA, KOSKI. Martinkosken seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Outi Hacklinin mielestä seurakuntaliitosta Saloon on turha enää harmitella. Hän toivoo marttilalaisten ja koskelaisten lähtevän syksyn seurakuntavaaleissa sankoin joukoin uurnille, jotta paikkakunnilta saadaan kattava edustus Salon kirkkovaltuustoon ja toivottavasti myös -neuvostoon.

Hacklinin mukaan valituksi tulevien marttilalaisten ja koskelaisten tulee parhaansa mukaan valvoa, että seurakunnallinen toiminta säilyy monipuolisena ja vireänä molemmilla paikkakunnilla.

– Seurakuntaliitosta valmistelleessa ohjausryhmässä keskusteltiin ehdoista ja todettiin, että mikään tutuksi tullut toiminta ei saa lakata vuodenvaihteessa tapahtuvan liitoksen myötä, Hacklin kiteyttää.

Vaalit on matematiikkaa

Outi Hacklin ei ole enää asettumassa ehdolle. Hän kannustaa ehdokasasettelua hoitavia tarkastelemaan kokonaisuutta ja miettimään suhdelukuja.

– Nyt on tärkeää, etteivät ehdokkaat söisi toinen toistensa ääniä. Sen tähden ei saisi olla liikaa samanlaisia ehdokkaita. Muuten on vaarana, että kaksi hyvää, samankaltaista ehdokasta saa mukavan äänipotin, mutta kumpikaan ei pääse sen turvin läpi, Hacklin evästää.

Hänen mielestään ehdokasasettelu näyttää sivusta seuraten sujuvan hyvin ja ehdolle on tulossa taitavia henkilöitä.

Seurakuntavaaleissa yksittäisillä äänillä on huomattava painoarvo. Hacklin kehottaa epäröiviä äänestäjiä ottamaan tavalla tai toisella yhteyttä sopivalta vaikuttaviin ehdokkaisiin ja tiedustelemaan, miksi heitä kannattaisi äänestää. Kirkkohallitus on luvannut perustaa vaalikoneen, jonka avulla voi etsiä mieluista ehdokasta.

Salolaiset ovat kosiskelleet

Tulevaisuus näyttää, laaditaanko Marttilassa ja Koskella vielä tulevissakin vaaleissa paikallisia listoja, vai sulautuvatko marttilalaiset ja koskelaiset muihin Salon seurakunnan listoihin. Salon seudun ehdokaslistojen hoitajat ovat havahtuneet tilanteeseen ja ottaneet yhteyttä joihinkin marttilalaisiin ja koskelaisiin.

Vuodenvaihteessa tapahtuvaan seurakuntaliitokseen Hacklin suhtautuu toiveikkaasti. Salon seurakunnalla kun pitäisi olla voimavaroja tuoda uutta toimintaa Marttilaan ja Koskelle. Hacklin toivoo lisävauhtia etenkin nuorisotyöhön.

Tähänastisen asioinnin perusteella vastaanotto Salon seurakunnassa on tuntunut Hacklinin mielestä hyvältä.

Salolaisillakin on opittavaa

Martinkosken seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kalle Mikkolan mielestä marttilalaisten ja koskelaisten on tärkeää asettua ehdolle ja äänestää, jotta seurakuntaliitoksen onnistumista kyetään valvomaan.

Mikkolakin kertoo pohtineensa paikallisten sekä koko Salon seurakunnan alueen kattavien ehdokaslistojen välisiä etuja. Hän aikoo tehdä laskelmat ja kannustaa muitakin ehdokaskandidaatteja tekemään samoin.

Mikkola on Hacklinin tavoin positiivisella mielellä liitoksen suhteen.

– Salossa tunnutaan olevan oikeasti kiinnostuneita Martinkosken seurakuntalaisista. Myös meillä on asioita, joissa Salon seurakunta on saamapuolella. Voimme molemmat hyötyä liitoksesta, Mikkola sanoo.

Oppimista Salon seurakunnalla voi hänen mukaansa olla esimerkiksi siinä, kuinka hyvin Martinkoskella on onnistuttu osallistamaan seurakuntalaisia sekä niin sanottuja kolmannen sektorin toimijoita jokapäiväiseen seurakunnan toimintaan.