Tulipalo kuivurin kennostossa Mellilässä

0
Pelastuslaitos luokitteli kuivuripalon keskisuureksi rakennuspaloksi. Kuva: Simo Päivärinta.

LOIMAA / Mellilä. Pelastuslaitos sai tiistaina (30.8.22) kello 8.36 tiedon Mellilän Karhulankyläntiellä havaitusta viljakuivaamon palosta. Itse palo kyti viljakuivaamon kennostossa. Kuivurissa oli tiettävästi 270 hehtolitraa viljaa, josta suurin osa säilyi vahingoittumattomana. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.