Koskella hoitajat ja hoidettavat tuntevat toisensa jo entuudestaan ja siitä on iso apu palvelutalon arjessa

0
Hanna Rauhala ja Laura Willman-Kitola kannustavat apua ja hoivaa tarvitsevia ottamaan yhtettä kotipalvelusta vastaavaan sairaanhoitajaan matalalla kynnyksellä. Molemmat toivovat yhteydenottoja myös potentiaalisilta työntekijöiltä.

KOSKI. Kunnan palvelukeskuksen vastaava sairaanhoitaja Hanna Rauhala muutti perheineen Koskelle 21 vuotta sitten ja samaa hän suosittelee vastavalmistuneille kollegoilleen.

– Koskella on hyvä kasvattaa lapset ja täällä on mukava tehdä töitä, Rauhala kehuu.

Nytkin Koskelta löytyisi vakituinen työpaikka sairaanhoitajalle sekä lähihoitajalle.

Tulijoita ei vaan tahdo olla, mikä pakottaa pitämään palvelukeskuksen kaksi pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä yhden intervallipaikan suljettuina. Näin täyttyy vaatimus 0,6 hoitajamitoituksesta.

Mikäli kaikki avoimet virat saataisiin täytettyä, palvelukeskus tarjoaisi 34 pitkäaikaispaikkaa ja kaksi intervallipaikkaa. Viimeksi mainittuja käytetään esimerkiksi silloin, kun omaishoitajalla on lomaa. Silloin hän voi tuoda hoidettavan palvelutaloon intervallijaksolle.

Ikääntyminen luo jonoja

Palveluasumispaikkojen jonottaminen on koskelaisille melko uusi asia.

Hanna Rauhala kertoo kuntalaisten tiedostaneen, että Koskesta tulee jonakin päivänä vanhusvoittoinen paikkakunta, mutta se on alkanut tuntua konkreettisesti vasta melko hiljan. Aiempina vuosina palvelukeskuksessa on ollut tilaa lähes aina.

Koskella on tällä hetkellä seitsemän tehostettua palveluasumispaikkaa odottavaa henkilöä.

Sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola toteaa, ettei ketään jätetä oman onnensa nojaan. Kun kotona pärjääminen arveluttaa, Willman-Kitola kehottaa ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä kotipalvelusta vastaavaan sairaanhoitajaan, Leena Puumalaiseen .

Kunta pyrkii järjestämään asiat siten, että koskelaiset pystyvät asumaan kodeissaan niin kauan kuin mahdollista. Toisinaan pärjääminen voi olla kiinni pienistä asioista, kuten apuvälineistä tai kotipalvelukäynneistä.

– Yölliseen aikaan ei ole käytettävissä kotipalvelua, mutta päivisin käyntejä voi olla 1–3, Willman-Kitola kertoo.

SAS-ryhmä arvioi

Tehostetun palveluasumispaikan saaminen edellyttää myönteistä päätöstä selvitys-, arviointi- ja sijoitustyöryhmältä. Siihen osallistuvat terveyskeskuksen, kotisairaanhoidon sekä sosiaalitoimen edustajat.

Laura Willman-Kitola kertoo, että päätökseen vaikuttaa moni asia. Tarvittaessa päätös voidaan tehdä nopeastikin, jos henkilö on esimerkiksi kotiutumassa sairaalassa ja on ilmeistä, ettei hän tule pärjäämään kotiin tuotavien palveluiden avulla.

Mikäli Kosken omassa hoivayksikössä ei ole tilaa, ympärivuorokautisen hoivan paikka on mahdollista hankkia ostopalveluna lähiseudulta, joskin niidenkin tarjonta on vähentynyt hoitajapulan myötä. Hanna Rauhala on huomannut, että mieluiten koskelaiset ikäihmiset kuitenkin tulevat oman kylän palvelutaloon ja syykin selvä.

– He tuntevat meidät entuudestaan ja me tunnemme heidät sekä heidän läheisensä, Rauhala sanoo.

Tuttuus on Rauhalan mielestä tärkeä voimavara, joka tekee niin asukkaiden kuin henkilökunnankin arjesta mukavaa.

Korona koetteli jaksamista

Osa hoivapaikkaa odottavista asuu kotonaan omaishoitajan sekä kotihoidon turvin.

Hanna Rauhala ja Laura Willman-Kitola tietävät omaishoitajien sekä hoidettavien joutuneen korona-aikana lujille, kun virkistysmahdollisuudet ja vertaistuen saaminen ovat olleet ajoittain jäissä.

Nyt kun päivätoiminta taas pyörii ja hoidettavien on mahdollista päästä intervallijaksolle palvelukeskukseen, mielialat todennäköisesti taas kohenevat. Tärkeitä mielialojen kohottajia ovat myös ikäihmisten parissa toimivat yhdistykset aktiivisine jäsenineen sekä seurakunta.

Koskella on vähän alle kymmenen yli 65-vuotiasta omaishoitajaa.

Koulutusta tarjolla

Palataanpa hoitajapulaan. Onko siihen ratkaisua?

– Rahalla on asiassa varmasti suuri merkitys, Hanna Rauhala vastaa.

Laura Willman-Kitolan mukaan käsipareja ei ole kotihoidossakaan liikaa, mutta työt pystytään tekemään kunnolla.

Yritystä tilanteen korjaamiseksi on. Koskella ja Marttilassa järjestetään lähihoitajatyövoimakoulutus, jonka hakuaika päättyy 4.10.

Vuosi sitten oli tarjolla samanlainen koulutus, mutta silloin Koskelle ei tullut yhtään hakijaa. Hanna Rauhala ja Laura Willman-Kitola kannustavat tarttumaan tilaisuuteen, sillä töitä tulee taatusti riittämään vielä silloinkin, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa ohjat käsiinsä vuodenvaihteessa.