Paikallisjuna kiinnostaa varsinaissuomalaisia – Auralaiset vastasivat kyselyyn suhteellisesti aktiivisimmin

0
Nykyisellään junat huristavat Kyrön ohitse vauhdilla. Jos visiot toteutuvat, saattaa Kyröstä päästä vielä joskus junan kyytiinkin. Kuva: AVL:n arkisto

VARSINAIS-SUOMI. Paikallisjuna kiinnostaa varsinaissuomalaisia. Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kesäkuussa kyselyn paikallisjunaliikenteen toivotusta palvelutasosta ja asukkaiden asenteista paikallisjunaliikennettä kohtaan. Vastauksia kyselyyn saatiin jokaisesta radanvarsikunnasta, yhteensä 6062 kappaletta.

Turun jälkeen eniten vastauksia kyselyyn tuli Paimiosta, Loimaalta ja Kaarinasta. Asukasmäärään suhteutettuna eniten vastauksia saatiin Aurasta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 276 auralaista, 323 pöytyäläistä, 151 lietolaista ja 512 loimaalaista.

Suhtautuminen paikallisjunaan on kyselyn perusteella myönteistä: noin 90 prosenttia vastaajista pitää todennäköisenä, että käyttäisi paikallisjunaa Varsinais-Suomessa.

Suunniteltu paikallisjunaliikenneverkko kattaa kolme ratasuuntaa Turusta: Loimaan kautta Toijalaan, Saloon sekä Uuteenkaupunkiin ja lisäksi Naantaliin.

Kyselyssä selvitettiin, mitä ratasuuntia ja asemia vastaajat todennäköisesti käyttäisivät. Eniten kiinnostusta herätti Uudenkaupungin suunta, mutta kaikki kolme ratasuuntaa saivat suhteellisen tasaisesti mainintoja vastaajien keskuudessa. Asemapaikoista rataosuuksien pääteasemat nousivat odotetusti kärkeen. Väliasemista korostuivat erityisesti Paimio, Aura sekä Kyrö ja Raision Nuorikkala.

Mielikuvissa paikallisjunaa pidettiin miellyttävänä ja nykyaikaisena liikennemuotona. Vastaajat toivoivat matkustamisen helppoutta ja nopeaa yhteyttä, mitkä olivatkin vastaajien mielestä selkeät kärkisyyt paikallisjunan houkuttelevuudelle. Junan ja aseman peruspalvelut, kuten reaaliaikainen aikataulunäyttö ja lippuautomaatti asemalaiturilla nousivat vastauksissa kaikkein tärkeimmiksi.

Turvallinen pyöräpysäköintimahdollisuus nousi kolmanneksi tärkeimmäksi palveluksi.

Avoimista vastauksista ilmeni, että moni olisi valmis vähentämään talouden autojen määrää, jos työmatkaliikkuminen onnistuisi jouhevasti paikallisjunalla. Tämä lisäisi pyörällä liikkumista kotoa asemalle sekä kohdeasemalta työn ja palvelujen pariin. Vastaajat olivat melko yksimielisiä katoksen tärkeydestä asemalla. Sisätilaa puolestaan ei pidetty niin välttämättömänä.

90 prosentilla vastaajista on taloudessaan vähintään yksi auto, mistä voidaan päätellä, että yksityisautoilulle toivotaan toimivia vaihtoehtoja.

–Vastaajat ovat olleet samoilla linjoilla kuin me asiantuntijat, eli tärkeintä olisi saada perusasiat kuntoon ja paikallisjunat kulkemaan, Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Salla Murmann kiteyttää Valonian tiedotteessa.

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua ja tehdään selvitystyötä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kyselyn vastaukset hyödyttävät niin radanvarsikuntia kuin tulevia liikennöitsijöitä ja palveluntarjoajia.

Varsinais-Suomen liitossa edistetään paikallisjunaliikennettä monenlaisin toimenpitein osana nelivuotista EU:n Horisontti-ohjelman rahoittamaa Scale-Up-hanketta, jonka puitteissa myös kysely toteutettiin.

Toukokuussa 2022 käynnistettiin myös selvitys Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdoista, ja sen on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.